tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

poniedziałek, 17 sierpnia 2009

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 - Warmia i Mazury


Regionalnym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie warmińsko-mazurskim jest Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie.

Województwo warmińsko-mazurskie - miejsca biorące udział w EDD 2009:


Biskupiec

19 września

10.00 - Urząd Miejski, ul. Niepodległości 2. Rajd rowerowy oraz wykład na temat obiektów obronnych (archeologicznych) z terenu gminy: „Szlakiem grodzisk i umocnień drewniano-ziemnych gminy Biskupiec”

Organizator: Urząd Miejski w Biskupcu, 089-715 47 42


Elbląg

11 września

11.00 - Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 na Warmii i Mazurach:
wystąpienie przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych
wykład inauguracyjny
wykłady poświęcone zabytkom architektury obronnej w Elblągu i na ziemi elbląskiej

11.00–15.00 - Piknik Historyczny „Zapomniany zamek”
11.00–17.00 - „Odkryty zamek” – wystawa detalu architektonicznego z elbląskiego zamku

12 września

9.00–17.00 - Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11. Dzień otwarty Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

19 września

9.00–17.00 - Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11. Dzień otwarty Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

Organizatorzy:
- Miasto Elbląg
- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu


Giżycko

11-13 września

Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1. „Piknik Performens w Twierdzy Boyen – twierdza bez tajemnic”

11 września

17.00–21.00 - Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1. Warsztaty muzyki dawnej, warsztaty taneczne, rzeźbiarskie, teatralne, fotograficzne i inne instalacje, taniec ognia, Teatr Snów z Gdańska

12 września

10.00–18.00 - Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1. Mazurskie stoiska kulinarne, garncarskie, hafciarskie, rękodzielnicze, happeningi – „Zdobywamy Twierdzę” (gra LARP), „Twierdza bez tajemnic” – zwiedzanie fortyfikacji z przewodnikiem, inscenizacje teatralne związane z tematyką Twierdzy Boyen, plener malarski „Twierdza bez tajemnic”

13 września

10.00–16.00 - Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1. „Twierdza bez tajemnic” – zwiedzanie fortyfikacji z przewodnikiem, mazurskie stoiska kulinarne i rękodzielnicze, prezentacje powarsztatowe i pokaz walk rycerskich, koncert muzyki dawnej

Organizator: Giżyckie Centrum Kultury


Gołdap


19 września

10.00 - Biblioteka Publiczna, ul. Partyzantów 31. „Śladami dworów i grodzisk Ziemi Gołdapskiej”: wycieczka autokarowa połączona z informacją przewodnicką o przeszłości Ziemi Gołdapskiej (od śladów grodzisk jaćwieskich, poprzez dwory XIX – wieczne w terenie, do ruin głównej kwatery Luftwaffe nad jeziorem Gołdap), degustacja jadła wiejskiego w gospodarstwie agroturystycznym „Trzy Świerki”.

Organizatorzy:
- Biblioteka Publiczna w Gołdapi
- Muzeum Ziemi Gołdapskiej
- Urząd Miasta i Gminy w Gołdapi


Kadyny


12 września

10.00 - Kadyny, przystanek PKS. „Warownia Tolkemita – fakty i legenda”: rajd pieszy oraz wykład archeologa dr Marka Jagodzińskiego

Organizatorzy:
- PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu


Kamionek Wielki k. Węgorzewa

19 września

12.00–15.00 - Pracownia Garncarstwo Etniczne, Kamionek Wielki 1. „Ceramika grodzisk pruskich i nie tylko… Spotkanie z mazurskimi garncarzami”: pokaz dla zebranej grupy: prezentacje technik wytwarzania ceramiki (m.in. pokaz toczenia na kole, przygotowanie gliny, kruszywa), prezentacje technik przyrządzania potraw w glinianych naczyniach połączone z degustacją; garncarze instruktorzy: Marta Florkowska i Paweł Szymański

19 i 20 września

11.00–17.00 - Pracownia Garncarstwo Etniczne, Kamionek Wielki 1. Zwiedzanie wystawy rekonstrukcji ceramiki kultury zachodniobałtyjskiej i późnośredniowiecznej (ceramika kultur pruskich oraz okresu pojawienia się ceramiki proweniencji słowiańskiej i zachodnioeuropejskiej, z okresu funkcjonowania grodzisk w Tarławkach i Węgielsztynie oraz lokowania wsi z przełomu XIV i XV wieku; rekonstrukcje naczyń wykonanych z zachowaniem technik z epoki, oraz wzornictwa opartego o opracowania archeologiczne i kwerendy muzealne); zwiedzanie pracowni garncarskiej (piece garncarskie, koła szybkoobrotowe garncarskie, narzędzia garncarskie)

Organizator: Pracownia Garncarstwo Etniczne, kontakt: 0-609 729 512


Kamionka k. Iławy

19 września

Ul. Sienkiewicza (rozwidlenie dróg na Kisielice i Susz, przy początku ścieżki dydaktycznej nad Jezioro Silm). „Grodzisko Kesselberg – od mitu do pamięci zbiorowej”: akcja edukacyjna dotycząca grodziska – wycieczka i warsztaty kulturowe dla młodzieży i wszystkich chętnych; akcja ma na celu poinformowanie o wartościach kulturowych tkwiących w reliktach grodziska, zapoznanie z podaniami lokalnymi związanymi z obiektem, uświadomienie potrzeby ochrony grodziska i jego otoczenia przed niszczeniem; uczestnicy otrzymają wydawnictwa okolicznościowe

Organizatorzy:
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej
- Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy


Olsztyn

13 września

9.00-17.00 - Muzeum Warmii Mazur, ul. Zamkowa 2. Dzień otwarty na zamku Muzeum Warmii i Mazur

15.00 - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1. „Sędyty – zapomniana osada”: rajd pieszy oraz wykład przewodnika Andrzeja Bobrowicza; wędrówka szlakiem kopernikowskim do wymarłej w XVII w. wsi Sędyty, z osadą otwartą oraz tymczasowym grodziskiem – refugium w zakolu rzeki Łyny

16 września

18.00 - Kamienica Naujacka MOK, ul. Dąbrowszczaków 3. „Średniowieczne fortyfikacje Olsztyna”: wykład z cyklu „Spotkania z zabytkami”, o olsztyńskich fortyfikacjach mówić będzie Hanna Mackiewicz, archeolog z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie

18 września

10.00–18.00 - Stary Ratusz WBP, ul. Stare Miasto 33. Przegląd Wydawnictw Regionalnych Moje Twoje Nasze: prezentacja wydawnictw regionalnych, targi, spotkania z autorami i ilustratorami, ekspozycja książek „Zabytkom na odsiecz! Grody, zamki i twierdze na Warmii i Mazurach”

10.00–17.00 - warsztaty czerpania papieru ( Zbigniew Michalski z Wioski Garncarskiej), warsztaty pisania gęsim piórem, warsztaty pisania na maszynach, warsztaty dla bibliotekarzy „Twórcze spotkania z książką”

11.00–16.00 - „Głośne czytanie” – fragmenty wybranych książek czytają studenci Policealnego Studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie

12.30 i 17.00 - spektakle Wrocławskiego Teatru Lalek („Bracia korsykańscy” A. Dumas’a oraz „Mozart listy pisze” na podstawie Listów W. A. Mozarta)

Imprezy towarzyszące: wystawa ilustracji Edwarda Ratuszyńskiego, ekspozycja maszyn do pisania, konkurs Ars Libris

19 września

11.30 - Archiwum Państwowe, ul. Partyzantów 18. „Nieznane inwentaryzacje drewnianeego budownictwa wiejskiego powiatów: szczycieńskiego i piskiego”: wystawa oraz wykład Wojciecha Wółkowskiego (TOnZ), poświęcone digitalizacji niedostępnej dotąd inwentaryzacji archiwalnej, przechowywanej w zbiorach Politechniki Warszawskiej

20 września

12.00 - Track, pętla autobusowa MPK. „Dwór Grzymałów na Tracku. Śladami polskiej szlachty”: rajd pieszy oraz wykład Andrzeja Bobrowicza; trasa do Tracka, dzielnicy Olsztyna, z późnobarokowym (XVIII w.) dworem polskiej rodziny szlacheckiej Grzymałów, miejscem urodzenia późniejszego nadburmistrza Olsztyna Oskara Beliana; wyjątkowy w skali miasta zabytek niszczeje wraz z ogrodem i cmentarzem rodowym

17.30 - Muzeum Warmii Mazur, ul. Zamkowa 2. „Cavata na olsztyńskim zamku”: wykład i koncert kameralny; prelekcja „Zofia Stryjeńska. Księżniczka polskiej sztuki – czarodziejka – boginka słowiańska” (Grażyna Prusińska, MWiM) oraz koncert zespołu Pro Musica Antiqua

24 września

18.00 - Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2. „Skansen w skansenie – rekonstrukcje zachodniobałtyjskich grobowców z I tysiąclecia p.n.e. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku”: wykład (dr Mirosław Hoffmann, dr Bogdan Radzicki)

29 września

17.00 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Obitza 1 (siedziba Wydziału Humanistycznego w Kortowie), sala im. prof. A. Bartoszewicza. „Średniowieczna wieża mieszkalno-obronna w Jemiołowie. Badania archeologiczne i koncepcja rewitalizacji”: wykład (dr Arkadiusz Koperkiewicz)

sierpień – wrzesień

Zabytkobranie w Internecie - interaktywna strona internetowa prezentująca historię i potencjał turystyczny zabytków Warmii i Mazur (www.wbp.olsztyn.pl/zabytkobranie)

Projekt zakłada utworzenie strony internetowej prezentującej urodę wybranych zabytków, ich historię i potencjał turystyczny. Na stronie portalu znajdą się prezentacje przykładów prawidłowej opieki konserwatorskiej, szlaki tematyczne, ranking najciekawszych zabytków, zabawy popularyzujące. W dwa wybrane dni prowadzona będzie akcja zachęcania do głosowania w siedzibie biblioteki (bieżące oddawanie głosów przy mobilnych stanowiska komputerowych; w zależności od pogody, proponowane terminy to soboty: 29 sierpnia oraz 5 września).

Organizatorzy:
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
- Muzeum Warmii Mazur
- Towarzystwo Pruthenia
- PTTK Oddział Olsztyn
- Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Olsztyn
- Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie
- Archiwum Państwowe w Olsztynie
- Polskie Towarzystwo Czytelnicze Oddział w Olsztynie
- Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie


Olecko

20 września

9.30-12.30 - Zespół Szkół Technicznych, pl. Zamkowy 2. "I Zamkowe Biegi z Klio": wyścigi młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zawodników w kategorii open, powiązane z zadaniami i zagadkami dotyczącymi historii miasta i regionu, zwiedzanie mini-muzeum prowadzonego, pokaz rękodzieła i kuchni mazurskiej Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga; chętni do kategorii open powinni zgłaszać się pół godziny przed rozpoczęciem biegów

Organizator: Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”, kontakt: 0-87 520 22 53


Ostróda

29 sierpnia

13.00 - Muzeum w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22. „Projekty rewaloryzacji zamku w Ostródzie a jego dzieje budowlane”: otwarcie wystawy

Organizatorzy:
- Muzeum w Ostródzie
- Zakład Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej


Lidzbark Warmiński

18 września

11.00 - Zamek Biskupów Warmińskich, oddział Muzeum Warmii i Mazur, pl. Zamkowy 1. „Skarby Warmii – zabytki znane i nieznane”: konferencja naukowa (Iwona Kluk „Dwory i pałace w dawnym powiecie lidzbarskim”, Józef Uzar „Losy zabytkowej architektury gminy Orneta”)

Organizator: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, kontakt: 089-767 79 45


Morąg


20 września

16.00 - Pałac Dohnów – Muzeum im. J.G.Herdera, ul. Dąbrowskiego 54. „Muzyka w Pałacowych Pokojach”: wykład „Zamek krzyżacki w Morągu – architektura i problematyka konserwatorska” (Sylwia Hliwiadczyn) oraz recital fortepianowy „W mazurskich barwach jesiennych” (wykonawca Ewa Adamowicz, słowo o muzyce Ryszard Szurgot)

Organizatorzy:
- Muzeum im. J.G.Herdera w Morągu (oddział Muzeum Warmii i Mazur)
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie


Olsztynek

12 września

11.00 - Salon Wystawowy MBL-PE (dawny kościół ewangelicki), ul. Rynek 3. „Olsztynek – najciekawsze w regionie średniowieczne mury obronne od odkrycia do rekonstrukcji”: spacer i wykład Wiesławy Chodkowskiej, starszego kustosza Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku

Organizator: Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, kontakt: 089-519 61 24


Kętrzyn - program wkrótce
Przezmark - program wkrótce


Program może ulec zmianie - Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 na Warmii i Mazurach

Zobacz: Europejskie Dni Dziedzictwa 2009

Brak komentarzy: