tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

środa, 5 sierpnia 2009

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 - Lubelszczyzna


Regionalnym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim jest Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie.

Województwo lubelskie - miasta biorące udział w EDD 2009:

Bochotnica

13 września

12:00
- „EDD wśród ruin zamku w Bochotnicy”: inscenizacja historyczna na zamku w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Bochotnicy;
- debata na temat „Bochotnicki zamek – przeszłość i przyszłość”;
- konkurs wiedzy o poznanych w czasie wycieczek szkolnych zamkach i twierdzy Dęblin;
- prezentacja najciekawszych prac plastycznych (malarskich) o zamkach w regionie – ruiny zamku w Bochotnicy.

14:30 - Wyjazd autokaru z Bochotnicy do Kazimierza Dolnego.

Organizator: Szkoła Podstawowa w Bochotnicy (Elżbieta Piskorek), ul. Zamłynie 1, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. (081) 882 84 64, www.sp-bochotnica.pvv.pl


Bychawa

20 września

Impreza plenerowa pt. „Sekrety bychawskiego zamku”
- odkrywanie tajemnic bychawskiego zamku – gawęda;
- album „Bychawa i okolice w grafice i fotografii” – pierwsze otwarcie;
- tany i pląsy z Ewą Gałęzowską – dawną rezydentką bychawskiego zamku;
- „Zatrzymajmy się na popas…” – uczta u podnóża ruin

Organizator:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie, ul. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tel. (081) 56 61 076
- Bychawskie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tel./fax: (081) 56 60 124
- Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, tel./fax: (081) 56 60 004; (081) 56 60 144)
- Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ul. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tel./fax (081) 56 60 080 (Monika Głazik)
- Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej”, ul. Piłsudskiego 34


Chełm

od 19 września od godz. 10.00
do 20 września do godz. 17.00


XI Ogólnopolski Rajd Szlakiem 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego „Chełm – 2009”

Trasa rajdu:
- Chełm (miejsce rozpoczęcia rajdu: Klub Garnizonowy w Chełmie ul. Lubelska 139)
- Zawadówka
- Krynica
- Krupe
- Chełm

Organizator: Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie (Witold Kliza); ul. Lubelska 139 D/15, 22-109 Chełm, tel. 507 324 323


Garbów

19 września

10:00–14:00 - Wyczieczka “Zabytkom na odsiecz”

Trasa:
- Urząd Gminy Garbów,
- Kościelisko” – ruiny starego kościoła w Garbowie,
 • tajemnice ukryte w ruinach kościoła w XVII w. w Garbowie,
 • historia grodu i kościoła,
 • wywiad z proboszczem poświęcony ochronie i zabezpieczeniu ruin oraz podziemi kościoła spalonego w 1915 r.,
 • opis ślubu rodziców lubelskiego poety Józefa Czechowicza, który miał miejsce w garbowskim kościele,
 • inscenizacja w ruinach starego kościoła pt. „Legenda Zawiszy Czarnego z Garbowa” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie,
- budynek starej szkoły w Garbowie.


12:00 - Odczyty ”Śladami walk i wojen na terenie gminy Garbów.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie (sala konferencyjna).
 • z dziejów wojny polsko-ruskiej 1792 r. w obronie Konstytucji 3 Maja – ostatnia bitwa tej wojny między Garbowem a Markuszowem”,
 • echa powstania styczniowego w okolicach Garbowa,
 • epizod legionowy Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej ziemianki z lesieckiego dworu
 • miejsca pamięci na terenie gminy Garbów

14:00 - Występ zespołu śpiewaczego KGW z Garbowa.

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Halina Stępniak – prezes TPZG, tel. (081) 501 86 68, fax: (081) 507 80 70


Gołąb


13 września

9:30 - Dożynki Parafialne – kościół i plac parafialny w Gołębiu.

16:00 - Spotkanie pokoleń „Serce Każdego Dziedzictwem Kultury”
 • prezentacja o historii Gołębia,
 • turniej wiedzy o zabytkach i miejscowości,
 • występy artystyczne dzieci i młodzieży,
 • wystawy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Gołębiu, ul. Puławska 32

17 września

9:00 - Lekcja historii dla dzieci ze szkół gminy Puławy
 • poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe
 • zwiedzanie zabytków miejscowości z przewodnikiem,
 • zawody sportowe dla drużyn z poszczególnych szkół gminy Puławy (boisko szkolne).
13-19 września

Wystawa pt. ”Zabytki mojej miejscowości”:
- wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży,
- wystawa prac twórców z gminy Puławy (rzeźba, plecionkarstwo, kowalstwo itp.) – Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, ul. Folwarki 1.

Organizatorzy:
- Urząd Gminy Puławy (Teresa Woszczek), ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, tel. (081) 887 41 21, fax: (081) 887 41 22, www.pulawy.gmina.pl,
- Parafia Rzymskokatolicka w Gołębiu, ul. Folwarki 3, 24-100 Puławy, tel. (081) 881 39 06,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Gołębiu (Danuta Smaga), ul. Puławska 32, 24-100 Puławy, tel. (081) 881 32 91, www.gimnazjum.golab.w.interia.pl,
- Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu, (Ewa Rodzik), ul. Folwarki 1, 24-100 Puławy, tel. (081) 881 32 22. www.gokgolab.pulawy.pl


Hrubieszów

13 września

10:00–17:00 - Wystawa pt. „Powiat hrubieszowski na przestrzeni dziejów”, prezentacja histori powiatu od Władysława Jagiełły do okresu II wojny światowej

Organizatorzy: Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie (Beata Bitner), ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów, tel. (084) 696 27 83


Janowiec

13 września

10.00-17.00 - Dzień otwarty Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Zamku w Janowcu (ul. Lubelska 20, 24-123 Janowiec)

Organizatorzy: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, (Jacek Serafinowicz) ul. Podzamcze 20, 24-120 Kazimierz Dolny, tel./fax (0-81) 881 02 88, www.muzeumnadwislanskie.pl, www.mp10.pulawy.pl


Kazimierz Dolny

12 września

11:30-20:30 - Zamek w Kazimierzu Dolnym, grodzisko Żmijowiska gm. Wilków; plaża w Kazimierzu Dolnym (vis a-vis hotelu PTTK, spichlerz Kobiałki przy ul. Krakowskiej), Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2009

11:30 - Przybycie orszaku Króla Kazimierza Wielkiego, pieśń chóru „Canto, cantare”

11:35 - Powitanie gości

11:50 - Wystąpienie przedstawiciela ROBiDZ w Lublinie – wojewódzkiego koordynatora EDD w województwie lubelskim i zaproszonych Gości.

12:50 - Odczyt dotyczący dziejów i waloryzacji architektury obronnej Małopolskiego Przełomu Wisły.

12:35 - Występ chóru „Canto, cantare”.

12:40 - Degustacja wina z Winnic Małopolskiego Przełomu Wisły.

13:00 - Wyjazd z ul. Zamkowej do Żmijowisk (autokarami)

13:00-17:00 - Wstęp wolny na zamek (bezpłatna obsługa przewodnicka), plaża w Kazimierzu Dolnym – lepienie zamków z piasku

17:00 - Prezentacja prac plastycznych na temat zamku wykonanych przez przedszkolaków z Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym połączona z opowieścią o historii zamków w Kazimierzu Dolnym oraz Bochotnicy

17:20 - Przedstawienie teatralne „Kopciuszek i niezwykły bal na zamku” oraz taniec „Samba – wycieczka” w wykonaniu uczniów (9-11 lat) Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrówce

18:00 - Wręczenie nagrody przez Burmistrza dla najpiękniejszego zamku zbudowanego na plaży

18:10 - Legendy o okolicznych zamkach przedstawione przez przewodnika PTTK i nauczyciela historii Marcina Pisulę

18:25 - Rewia strojów historycznych w wykonaniu młodzieży z Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym pod kier. p. Anny Walencik.

19:10 - Prezentacja makiety przestrzennej zamku i wieży strażniczej w Kazimierzu Dolnym wykonanej przez młodzież z Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

19:30-20:30 - Turniej rycerski, dodatkowo bicie monety z wizerunkiem zamku.

13:30-19:00 - Rajd z przewodnikiem PTTK szlakiem zabytków wyznaczonych na trasie turystycznej „Zamki Ziemi Kazimierskiej”; trasa wyznaczona na tablicy-mapce wykonanej przez uczniów, która będzie usytuowana na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. j. Koszczyca-Witkiewicza frontem do ul. Nadwiślańskiej.

9:00-16:30 - „Nieznane oblicza zamku” – rajd z Kazimierza Dolnego do Janowca połączony z plenerem malarskim w Janowcu.

13 września

10:00-18:00 - Zwiedzanie zamku i wieży strażniczej z przewodnikiem.

10:00-12:00 - Wycieczka piesza z przewodnikiem spod kazimierskiego zamku do Bochotnicy.

17 września

19:30-22:00 - „W poszukiwaniu skarbu króla Kazimierza”: Impreza dla 5 grup z różnych typów szkół z okolicy (impreza zamknięta – dla szkół zaproszonych) o charakterze podchodów połączona z prezentacją legend miejscowych na zamku oraz turniejem sprawnościowym o tytuł rycerza Esterki i ogniskiem – impreza

Organizatorzy:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrówce (Grażyna Górecka, Małgorzata Rogalna), Dąbrówka 23, 24-120 Kazimierz Dolny, tel./fax.: (081) 8810202, www.kazimierzdolny.bip.net.pl,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Koszczyc-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, tel. (081) 881-05-58, fax. 881-05-58, www.zskd.pl,
- Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Karpińskiego 8, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 44 74; www.mp10.pulawy.pl


Kłoczew

19 września

11:00-17.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2.

Wystawa pt. „Ocalić od zapomnienia” prezentująca zabytki gminy Kłoczew

Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew, tel. (025) 75 43 258;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie (Anna Popiołek) ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew, tel./fax: (025) 75 43 258, www.kloczew.netbip.pl


Kołacze

19 września

10:00-16:00
- Gwieździsty rajd rowerowy /dla młodzieży/ śladami miejsc walk powstania styczniowego na trasie: Włodawa – Adamki – Luta – Kołacze,
- otwarcie wystawy fotogramów i wydawnictw związanych z Powstaniem 1863 r.,
- ustawienie głazu pamiątkowego w miejscu bitwy pod Suchawą.,
- prezentacja multimedialna o walkach powstańczych i konkurs wiedzy o Powstaniu 1863 r.,
- prezentacja filmu red. Adama Sikorskiego ukazującego walki oddziału Krysińskiego, Kołacze 120, Skansen Zagroda Poleska.

20 września

10:00-16:00
- Rajd autokarowy /dla dorosłych/ śladami walk powstania styczniowego oraz walk Korpusu Ochrony Pogranicza pod Wytycznem na trasie: Włodawa – Luta – Hańsk – Wytyczno – Lipniak – Sosnowica – Kołacze,
- odsłonięcie tablicy ukazującej grodziska, miejsca walk i cmentarze z okresu I i II wojny światowej zlokalizowanej przy punkcie IT w Kołaczach,
- omówienie planu umocnień z czasów I wojny światowej w Uljanowie połączone z prezentacją fotogramów oraz map terenowych,
- prezentacja multimedialna o grodziskach Okop i Andrzejów.

Organizatorzy: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, Kołacze 120, 22-244 Stary Brus, (Antoni Kobielas, ul. Chełmska 10/3 Włodawa), tel. 601 371 271, fax: (082) 57 17 941), www.karczmapoleska.pl, www.pensjonatbankowy.okuninka.com


Koroszczyn

1-30 września

Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie, ul. Piłsudskiego 40
- Konkurs literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na esej pt. ”Wrzesień 1939 widziany oczyma mojego rówieśnika”
- Konkurs plastyczny dla uczniów szkół plastycznych pt. „Wrzesień 1939 widziany oczyma mojego rówieśnika”

6 września

13:00 - Uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej – Pomnik Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie

14:00 - Wystawa militariów i staroci pochodzących z okresu II wojny światowej, należących do lokalnych kolekcjonerów

15:00 - Cykl wykładów i wystawa poświęcone Twierdzy Brześć i jej pierścieniowi fortyfikacyjnemu

16:00 - Projekcja filmu o tematyce wojennej

14-25 września

Spotkania historyczne poświęcone przeżyciom świadków wydarzeń II Wojny Światowej dla uczniów gminnych szkół publicznych – Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie, ul. Piłsudskiego 40.

3 października

Konferencja popularnonaukowa nt. wydarzeń wrześniowych z 1939 r. w regionie – Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie, ul. Piłsudskiego 40.

4 października

10:00-22:00 - Piknik historyczny – teren rekreacyjny gminy Terespol w Kobylanach.

14:00 - Rekonstrukcja bitwy polsko-niemieckiej z września 1939 r. z okolic Terespola, możliwość obejrzenia obozowisk wojsk, wystawy staroci, wyrobów twórców ludowych.

Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie, (Łukasz Pogorzelski), ul. Piłsudskiego 40, 21-550 Terespol, tel. (083) 376 25 38, fax. (083) 376 26 41, www.gok-koroszczyn.pl, www.terespol.ug.gov.pl
- Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami w Białej Podlaskiej (Cezary Nowogrodzki), ul. Narutowicza 23, 21-500 Biała Podlaska, tel. 505 260 442, Bialska Lokalna Grupa Działania, SRH „Wrzesień 39”


Krasienin

19 września

9.30-11.30 - Montaż słowno-muzyczny, prezentacja multimedialna oraz wystawa pod hasłem „Z przeszłości dalekiej i bliskiej Krasienina i okolic” – Zespół Szkół w Krasieninie.

Organizatorzy: Zespół Szkół w Krasieninie (Ewa Kołtunik), 21-025 Niemce, tel./fax: (081) 756 64 64, tel. kom. 0 509 198 544, www.zskrasienin.com


Kryłów

20 września

12:30 - Zespół Szkół w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4
 • prelekcja na temat historii zamku w Kryłowie
 • prezentacja multimedialna „Zabytki Kryłowa w starej fotografii”
 • wystawa prac plastycznych oraz pisemnych uczniów Zespołu Szkół w Kryłowie przedstawiających zabytki miejscowości we współczesnym wyglądzie
 • wystawa publikacji dotyczących Kryłowa, wystawa pokonkursowa fotograficzna poświęcona ruinom zamku w Kryłowie
 • prezentacja najpiękniejszego wiersza o kryłowskim zamku – rozstrzygnięcie konkursu literackiego
Organizator: Zespół Szkół w Kryłowie, (Jan Baryła, Aleksandra Wieczorek), ul. Hrubieszowska 4, 22-530 Mircze, tel./fax (084) 651 98 15, www.szkola-krylow.republika.pl


Lublin


czerwiec-wrzesień

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 29, ul. Kiepury 5.

Konkurs fotograficzno-literacki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych pt. „Lublin 1939”

11-30 września

Wystawa pokonkursowa.

1 września -18 września

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 5, ul. Krochmalna 47.
Wystawa pt. „Na obcą przemoc skazani, na los tułaczy i niewolę” przedstawiająca nieznane dokumenty archiwalne oraz wspomnienia byłych więźniów i świadków ujawniające istnienie obozów przejściowych w Lublinie na ul. Krochmalnej 31 i 6 w czasie II wojny światowej – wstęp wolny od lat 14. Kronika Wrotkowa obejmująca historię miejsc zabytkowych na ul. Krochmalnej autorstwa Anny Woroniak. Wystawa czynna będzie w następujących godzinach:
 • 12.00-18.00 (poniedziałek, środa, piątek)
 • 10.00-16.00 (wtorek)
 • 12.00-16.00 (czwartek)3 sierpnia-15 września
10.00-16.00 - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 2, ul. Peowiaków. Wystawa pt. „Walcząca Warszawa i jej bohaterowie” – 65. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego

11 września

10.00-13.00 - Przedszkole nr 14 ul. Bronowicka 3, Galeria GALA. Spacer ul. Bronowicką (zwiedzanie historycznych obiektów), plenerowe warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Historia ul. Bronowickiej“

10.00 - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 31, ul. Nałkowskich 102.

Otwarcie wystawy pt. „Lubelszczyzna na progu okupacji”. Wystawa czynna będzie do 9 października 2009 r. w godzinach:
 • 12.00-18.00 w pn., śr., pt.,
 • 10.00-16.00 we wt.,
 • 12.00-16.00 w czw
13 września

Wystawy stałe i czasowe bezpłatnie udostępnione dla zwiedzających we wszystkich oddziałach Muzeum Lubelskiego:
 • 9.00-17.00 Muzeum Lubelskie siedziba główna Zamek Lubelski
 • 9.00-17.00 Oddział Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska)
 • 9.00-17.00 Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” ul. Uniwersytecka 1
 • 9.00-17.00 Oddział Dworek Wincentego Pola ul. Kalinowszczyzna 13
 • 9.00-17.00 Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza ul. Złota 3
 • 8.00-16.00 Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
 • 9.00-15.00 Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
 • 9.00-16.00 Muzeum Regionalne w Łęcznej
 • 10.00-15.00 Muzeum Regionalne w Lubartowie
 • 10.00-14.00 Muzeum Regionalne w Kraśniku
14 września

10.30-12.00
- Wystawa poplenerowa
- Wykład konserwatora zabytków
- Spotkanie z dawnymi mieszkańcami zabytkowej posesji przy ul. Bronowickiej 3,
- „Obrazy historyczne” – pantomima i quiz historyczny dla dzieci.

14 września -18 września

12.00-16.00 - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 17, ul. Przyjaźni 11 a. Wystawa pt. “W dawnym Lublinie” prezentujące Lublin z pocz. XX w. na starych pocztówkach i mapach

15 września

9.00-11.00 - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 18, ul. Głęboka 8:

- Rozstrzygnięcie konkursu historycznego pt. „Lublin 1939”,
- Wystawa prac pokonkursowych pt. „Lublin 1939”,
- Promocja albumu pt. „A więc wojna … Ludność cywilna we wrześniu 1939 roku” (wyd. IPN)

17.00-19.00 - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 6, ul. Poniatowskiego 4. Lekcje biblioteczne i wystawa dla młodzieży pt. „Cichociemni nieśli w sercu Polskę” .

16 września

9.00-11.00 - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 18, ul. Głęboka 8. Wykłady literaturoznawcze:
 • dr Anna Nowicka-Struska (UMCS) Zapomniane historie. Kościoły lubelskie jako świadkowie życia miasta w XVII w.,
 • dr Agnieszka Prymak-Lewtak (MBP) Józef Ignacy Kraszewski zabytkom na odsiecz.
16 września – 23 września

10.00-16.00 - Wystawa pt. „Niedokończony wiersz” – 70.rocznica śmierci Józefa Czechowicza.

17 września

8.30-10.00 - Lekcje biblioteczne dla młodzieży pt. „Cichociemni nieśli w sercu Polskę” i wystawa.

9.00 - „Lublin warowny – dziedzictwo ars militaris” – wykład dr Grażyny Michalskiej (ROBiDZ) dla pracowników MBP.

19 września

12.00, 13.00, 14.00 - Lubelska Trasa Podziemna, Rynek 1 (wejście Trybunał Koronny w Lublinie). Zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej - wejścia do podziemi: (wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna).

20 września

12.00, 13.00, 14.00 - Lubelska Trasa Podziemna, Rynek 1 (wejście Trybunał Koronny w Lublinie). Zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej - wejścia do podziemi: (wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna).


Organizatorzy:
- Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, tel./fax: (081) 532 58 67, fax: (081) 534 61 10, (Joanna Zętar, Maria Kowalczyk, Rynek 1, 20-111 Lublin, tel. (081) 534 65 70), http://www.tnn.lublin.pl/
- Muzeum Lubelskie w Lublinie (Małgorzata Kowalczyk), ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, tel.(081) 532 50 01 do 03, tel./fax: (081) 532 17 43, www.zamek-lublin.pl
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, (Agnieszka Prymak-Lewtak) ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tel. +48 81 532-15-29, +48 81 532-17-45, fax +48 81 534-71-70, www.mbp.lublin.pl
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 1 (Monika Nowicka, Wiesława Sołtys), ul. Kościelna 7 a, 20 -307 Lublin, tel. (081) 746 55 10,
- Przedszkole nr 14 (Beata Pojęta), ul. Bronowicka 3 20-301 Lublin, tel. (081) 746 15 25,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 2 (Elżbieta Kopciewicz), ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tel. (081) 532 05 29,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 5, ul. Krochmalna 47, 20-401 Lublin, tel. (081) 442 44 24, fax: (081) 534 71 70,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 6 (Adam Sokół), ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin, tel.(081) 533 07 13,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 17 (Maria Włosek), ul. Przyjaźni 11 a, 20-314 Lublin, tel. (081) 746 28 11,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Hempla 5, 20-008 Lublin, tel. (081) 532 15 29, 532 17 45, fax (081) 534 71 70; Filia nr 18 (Agnieszka Prymak-Lewtak), ul. Głęboka 8, 20-612 Lublin, tel. (081) 525 10 91,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Filia nr 31, ul. Nałkowskich 102 Lublin, tel. (081) 744 71 69


Łaszczów


12 września

10.00 - Łaszczów, Plac Łaszcza, Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie, ul. Partyzantów 14. Wycieczka po wielokulturowym Łaszczowie pod hasłem „Zabytkom na odsiecz”. Zwiedzanie:
 • kościoła św. Piotra i Pawła,
 • łaszczowskiego rynku,
 • ruin pałacu Szeptyckich,
 • mogiły poległych w czasie I wojny światowej,
 • ruin synagogi (dawnej sali rycerskiej),
 • cmentarza żydowskiego,
 • skarbca.
11.00
- Podsumowanie konkursu plastycznego „Zabytkom na odsiecz – śladami grodów, zamków i twierdz”
- Spotkanie z Eugeniuszem Siomą, malarzem wielu prac plastycznych przedstawiających dawną architekturę militarną Łaszczowa.

18.00 - Międzynarodowy Festiwal Poezji Śpiewanej Trzech Kultur

13 września

11.15 - Park w Łaszczowie. Zbiórka Ochotniczego Szwadronu Ułanów Ziemi Tomaszowskiej, przemarsz na Plac Łaszcza (0,5 km)

12.00
- Uroczysta msza święta w intencji Poległych,
- montaż słowno-muzyczny na Placu Łaszcza.

Organizatorzy:
- Urząd Gminy Łaszczów, ul. Chopina 8, 22-650 Łaszczów, tel./fax.: (084) 661 15 08 lub 505, www.laszczow.pl
- Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie, ul. Partyzantów 14, 22-650 Łaszczów, tel./fax: (084) 661 15 64 (Ewa Szymańska), www.kultura.laszczow.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów tel. (084) 661 18 22)


Łomazy


12 września

13.00-17.30 - Rajd pieszy bądź rowerowy - Śladami walk i broni w okolicy Łomaz, konkurs plastyczny pt. „Bitwy i potyczki w mojej małej ojczyźnie”, prezentacja i wykład dotyczące przeszłości Łomaz i okolic - Łomazy (teren miejscowości), Głuch (miejsce bitwy konfederatów barskich z Rosjanami w 1769 r.), Studzianka

13 września

13.00-17.00 - Konkurs drużynowy wiedzy historycznej pt. „Nasza gmina w przeszłości”, pokazy łucznicze, lekcja żywej historii z udziałem rekonstruktora wojownika tatarskiego oraz zawody w strzelaniu z łuku tatarskiego.

Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach (Ryszard Bielecki, Łukasz Węda), ul. Szkolna 18 a, 21-532 Łomazy, tel.(083) 341 70 13,
- Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka


Międzyrzecz Podlaski


19 września

10.00-15.00 - Konkurs wiedzy historycznej dla dzieci i młodzieży pt. „Gród Międzyrzec na Jagiellońskim Szlaku” - Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 37, Międzyrzec Podlaski (sala konferencyjna)

Organizatorzy:
- Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, (Arkadiusz Szyszko), ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (083) 371 72 20,
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (Ryszard Turyk), ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (083) 371 78 07,
- Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim (Leszek Szczerbicki) ul. Warszawska 37, tel. (083) 371 78 07


Puławy

4 września -4 października

10.00-18.00 - „Puławy - czas i przestrzeń” cz. 2 - wystawa poświęcona przemianom przestrzennym w Puławach w XX w. - Puławski Ośrodek Kultury, „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4 w Puławach

12 września

9.00-12.00 - Rajd rowerowy do Janowca ze zwiedzaniem zamku - Puławy - Janowiec.
9.00-12.00 - Rajd pieszy wałem wiślanym do Bochotnicy ze zwiedzaniem ruin zamku - Puławy - Bochotnica.

12-20 września

Wystawa prezentująca miejsca walk narodowych Polaków w XIX-XX w. w regionie puławskim (ekspozycja zdjęć) - I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach ul. Partyzantów 16, prezentacje multimedialne: 1. Polacy podczas II wojny światowej, 2. Wojny Polaków z sąsiadami w XVII wieku - Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach ul. Zabłockiego 8.

14-30 września

8.00-15.00 - Wystawa prac plastycznych uczniów kl. II-VI pt. „Budowle obronne i zamki w Polsce”. - Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Zabłockiego 8 w Puławach.

15-19 września

Wystawa zdjęć dokumentujących rajdy do Janowca i Bochotnicy - Szkoła Podstawowa nr 10 ul. 6 Sierpnia 30 w Puławach.

17 września

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Poległych w Walkach na Kresach - Cmentarz parafialny przy ul. Włostowickiej w Puławach.

18 września

9.00-12.30 - Wycieczka do Janowca - zwiedzanie zamku, plener malarski dla dzieci, „Turniej Rycerski” - gry i zabawy ruchowe - Zamek w Janowcu.

19 września

Wycieczka do Janowca ze zwiedzaniem zamku i parku z przewodnikiem zakończona piknikiem - Zamek w Janowcu

9.00-14.30 - „Lekcja muzealna” - program w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 15 Płku „Wilków” z happeningiem pt. „Życie Dworskie” w Janowcu - Zamek w Janowcu.

10.00-12.00 - Zwiedzanie osady pałacowej - Osada pałacowa.

20 września

10.00-12.00 - Uroczyste zakończenie Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubelskim: podsumowanie EDD 2009, wykład Henryka Czecha pt. „Pierwsza puławska rezydencja magnacka jako pałac obronny”, koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua” z Poniatowej - Pałac Czartoryskich, zespół pałacowo-parkowy.

Organizatorzy:
- Puławski Ośrodek Kultury, „Dom Chemika” Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta (Mariusz Karolak) ul. Wojska Polskiego 4, Puławy, tel. (081) 887 96 01,
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Puławach (Piotr Badzio, Ewa Górska), ul. 6 Sierpnia 30, 24-100 Puławy, tel. (081) 887 83 00,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego (Marzena Grabczak), ul. Partyzantów 16, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 36 26,
- Szkoła Podstawowa nr 4 (Elżbieta Pietrusik), ul. Zabłockiego 8, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 45 66,
- Szkoła Podstawowa nr 1 (Grażyna Haniecka), ul. Kaniowczyków 1, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 38 63,
- Szkoła Podstawowa nr 3 (Katarzyna Majkutewicz, Agata Olsińska) ul. Jaworowa 5, 24-100 Puławy , tel. (081) 886 85 64,
- Urząd Miasta Puławy (Joanna Szymula), ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. (081) 880 45 43,
- Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach (Teresa Mizak, Iza Rodak Szymańska, Dorota Kijewska, Halina Radomska), ul. Czartoryskich 21, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 21 74,
- Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach (Małgorzata Włudarczyk), ul. Norwida 4, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 37 07,
- Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach, ul. Karpińskiego 8, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 44 74


Radzyń Podlaski


13 września -14 września oraz 19 września -20 września

11.00-17.00 - Wystawa „Od grodziska do pałacu” - wystawa fotograficzna (wstęp wolny wszystkie grupy wiekowe), wystawa „Naczynia klejone” - autor Ireneusz Wydrzyński (wstęp wolny wszystkie grupy wiekowe), bezpłatne oprowadzanie po zabytkach Radzynia Podlaskiego (początek zwiedzania od Radzyńskiej Izby Regionalnej) - Radzyńska Izba Regionalna w Pałacu Potockich, ul. Jana Pawła II/2, Radzyń Podlaski, Galeria „Oranżeria”, ul. Jana Pawła II/4, Radzyń Podlaski.

Organizatorzy:
- Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji (Zbigniew Wojtaś) ul. Jana Pawła II/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (083) 352 73 14, fax: (083) 352 73 14),
- Radzyńska Izba Regionalna w Pałacu Potockich, ul. Jana Pawła II/2, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (083) 352 73 14


Romanów

12 września

10.00-16.00 - Impreza pt. „Pamiętamy! Twierdzą był każdy próg”: spotkanie młodzieży ze świadkami tamtych lat, którzy opowiedzą o losach najbliższej okolicy w czasie wojny i losach dworu w Romanowie, złożenie kwiatów w miejscach upamiętniających walkę i ofiary wojny, otwarcie wystawy pokonkursowej pt. ”W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi ...” /prace uczniów z konkursu poświęconego pamięci o wojnie/, program teatralny „Deszcze”, poświęcony bohaterskiej postawie Polaków podczas tragedii wojennej /część poświęcona 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej/ - Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie.

19 września

10.00-15.00 - Impreza pod hasłem „Czy Romanów to miejsce obronne?”: wykład w plenerze o założeniu dworsko-parkowy w Romanowie i odczytywanie zachowanych śladów obronności, otwarcie wystawy „Zamki i twierdze w rysunkach J.I. Kraszewskiego” oraz wspólne czytanie fragmentów dzieł pisarza poświęconych tej tematyce, otwarcie wystawy „Godło Polski” i gawęda o znaczeniu godła i symboli państwowych, szczególnie w momentach zagrożenia.

20 września

10.00-16.00 - Wycieczka po okolicy /samochody prywatne/ śladami bitew i miejsc obronnych: miejsce bitwy pod Sławatyczami (Janówka) z 1863 roku, bunkry pod Terespolem - część fortyfikacji twierdzy brzeskiej - Terespol, Polatycze, Kobylany, Koroszczyn, Łobaczew (obowiązują zgłoszenia).

Organizatorzy: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie (Anna Czobodzińska-Przybysławska), 21-518 Sosnówka, tel. (083) 379 30 14


Ryki

12 września

10.00-15.00 - Prezentacja multimedialna „Historia Twierdzy Dęblin”, musztra paradna w wykonaniu młodzieży szkolnej, „Wspomnienia przy ognisku” (w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej kampanię wrześniową wspominają jej uczestnicy), przegląd poezji i piosenki wojennej, podsumowanie konkursu plastycznego „Śladem grodów, zamków, twierdz”, plener malarski - wystawa, turniej rycerski, wystawa fotografii i militariów - boisko I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12

14.00-16.00 - Sesja popularno-naukowa nt: „II wojna światowa na terenie Ryk i okolic”, imprezy towarzyszące: okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, występy Zespołu Tańca Ludowego „Ryki”, wystawa z IPN w Lublinie pn: „Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956”, wystawa pt: „Ofiary wojny i powojnia w Rykach i okolicach” - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach /Pałac/ ul. Warszawska

13 września

11.00-14.00 - Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, msza św. w intencji ofiar II wojny światowej i ich rodzin, promocja biuletynu okolicznościowego Towarzystwa Przyjaciół Ryk - „II wojna światowa na terenie Ryk i okolic” - kościół parafialny p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach.

Organizatorzy:
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach (Grażyna Szlendak), ul. Słowackiego 12, 08-500 Ryki, tel./fax 081 86-52-242,
- Starostwo Powiatowe w Rykach (Kamil Grudzień), ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki, tel. 081 86-57-471,
- Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach (Bogumiła Porowska), ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, tel. 081 86 51 616,
- Towarzystwo Przyjaciół Ryk (Hanna Witek), ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki, tel. 081 86-51-616


Sawin


20 września

Uroczystości patriotyczno-religijne połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej bitwę pod Malinówką, która miała miejsce w 1939 - Sawin ul. Wygon, Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, ul. Chutecka 12.

Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, (Dariusz Uhruski),ul. Chutecka 7, 22 -107 Sawin, tel. (082) 567 30 69, 567 30 61, fax: (82) 567 30 12,
- Zespół Szkół w Sawinie (Grzegorz Świca), ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie,
- Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22 -107 Sawin.


Tomaszów Lubelski


18-20 września
18-19 września od 9.00
20 września od 11.00

Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 70. Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim stoczonych we wrześniu 1939 - Tomaszów Lubelski, stadnina koni w Dąbrowie Tomaszowskiej.

18-19 września

9.00-17.00 - Wystawa fotograficzna poświęcona kampanii wrześniowej w Tomaszowie Lubelskim.- Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera, ul. Zamojska 2 w Tomaszowie Lubelskim.

18 września

10.00 - Konferencja historyczna na temat II wojny światowej z uwzględnieniem roli bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r., prowadzona przez KUL - Wydział Zamiejscowy w Tomaszowie Lubelskim i Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie. - Tomaszowski Dom Kultury, ul. Lwowska 72, Tomaszów Lubelski.

10.00 - Seans filmowy - prezentacja filmów dokumentalnych o II wojnie światowej.
18.00 - Maraton filmowy - projekcja filmów fabularnych związanych z II wojną światową.

19 września

10.00 - Otwarcie Izby Pamięci Ofiar Urzędu Bezpieczeństwa pn. „Smocza Jama”. - budynek byłej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 64.

13.00 - Prezentacja pojazdów z okresu Kampanii Wrześniowej. - Z.B. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”, Al. Sportowa 1 w Tomaszowie Lubelskim.

15.00 - Inscenizacja teatralna epizodu z życia społeczeństwa lokalnego na tle wydarzeń września 1939 r. - przy Al. Sportowej w Tomaszowie Lubelskim.

17.00 - Uczczenie pamięci żołnierzy poległych w walkach pod Tomaszowem Lubelskim - cmentarz wojenny 1939 r. w Tomaszowie Lubelskim.

20 września

11.00 - Uroczysta msza święta w intencji poległych Obrońców Ojczyzny - teren rekonstrukcji - Dąbrowa Tomaszowska

12.30 - Apel Poległych.

12.45 - Dynamiczna prezentacja pojazdów historycznych z okresu Kampanii Wrześniowej.

13.15 - Odtworzenie na podstawie relacji historycznych, epizodów pacyfikacji wsi zamojskich w okresie II wojny światowej.

13.45 - Rekonstrukcja bitwy.

14.45 - Defilada grup rekonstrukcyjnych.

15.00 - Pokaz sprawności kawaleryjskiej.

15.30 - Piknik militarny - stadnina koni w Dąbrowie Tomaszowskiej.

Organizatorzy: Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim (Jarosław Antoszewski) ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. (084) 664 37 40, 664 39 93, fax: (84) 664 22 43).


Witoszyn

15 września

9.30 - Wycieczka dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy do Witoszyna - miejsce lokalizacji dawnego zameczku Witoszyńskich.

11.00 - Spotkanie z przewodnikiem PTTK przed miejscem lokalizacji dawnego zameczku Witoszyńskich, wycieczka edukacyjna po Witoszynie.

12.30 - Spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym dr Jana Gizy, prezentacja dawnej ryciny prezentującej wygląd zameczku i rozmowa na jej temat oraz rozmowa o zamkach gminy Kazimierz Dolny, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Organizatorzy: Gospodarstwo agroturystyczne dr Jana Gizy w Witoszynie.


Wólka Bielecka


19 września

14.00-19.00 - Spotkanie w „Słowiańskim Grodzie”, prezentacja i pokazy dawnych rzemiosł, zwiedzanie repliki X-wiecznego grodu wraz z elementami obronnymi oraz wioską słowiańską, widowisko plenerowe inscenizujące obrzędy, kulturę i tradycje dawnych Słowian, degustacja kuchni wczesnośredniowiecznej - „Słowiański Gród” w Wólce Bieleckiej.

Organizatorzy: „Słowiański Gród”, Wólka Bielecka 7, 21-020 Milejów (Dorota Wolińska), tel. (081) 757 12 61, kom. 0693 191 808


Zamość

01- 30 września

Wystawa pt. „Otwieramy bramy zamojskich fortyfikacji” prezentująca historię Zamościa, walory obronne miasta jako przykład doskonałej budowli militarnej, a także dzisiejszy obraz zachowanych fortyfikacji - Książnica Zamojska w Zamościu im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20.

18 września -18 października

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży pt. „Moje miasto dziedzictwem kultury” - Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) - Galeria Zamojska w Zamościu ul. Staszica 27.

20 września

9.00-16.00 - Dzień otwarty - Muzeum Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiańska 30, Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” w Zamościu, ul. Zamkowa 2.

Organizatorzy:
- Książnica Zamojska w Zamościu im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (Danuta R. Kawałko), ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. (084) 638 40 38, fax: (084) 627 11 54,
- Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) - Galeria Zamojska (Jerzy Tyburski), ul. Staszica 27, 22-400 Zamość, tel. (084) 638 57 82,
- Muzeum Zamojskie w Zamościu (Jolanta Puźniak-Głąb), ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość, tel. (084) 6386494


Żmijowiska


12 września

14.00 - Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2009: powitanie Gości - Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym „Grodzisko Żmijowiska” - otwarte muzeum tematyczne „Muzeum dawnych Słowian” Ekspozycja - Żmijowiska, gm. Wilków, Biuro - Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 13.

14.30 - Prelekcja Pawła Lisa pt. „Żmijowiska - dzieje grodu”.

15.30 - Podsumowanie Warsztatów Archeologii Doświadczalnej 2009 - prezentacja rekonstrukcji obiektów archeologicznych wykonanych podczas warsztatów (m.in. piec chlebowy, piec garncarski), pokaz wypieku chleba w piecu i palenisku otwartym, wypał naczyń ceramicznych w piecu.

13 września

10.00 - Prezentacja częściowej rekonstrukcji systemu umocnień grodziska Żmijowiska.

12.00 - „Wędrówka Słowian” - wycieczka na grodzisko i cmentarzysko kurhanowe w Chodliku.

15.00 - Otwarcie pieca garncarskiego i ocena efektów wypału naczyń.

Organizatorzy: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Dyrekcja, Administracja, Biblioteka (Jacek Serafinowicz), ul. Podzamcze 20, 24-120 Kazimierz Dolny, tel./fax (0-81) 881 02 88, kierownik oddziału „Grodzisko Żmijowiska” (Paweł Lis) tel./fax (081) 88 10 104

Zobacz: Europejskie Dni Dziedzictwa 2009

Brak komentarzy: