tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

środa, 12 sierpnia 2009

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 - Świętokrzyskie


Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 Świętokrzyskie plakat 2009Regionalnym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie świętokrzyskim jest Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Inauguracja wojewódzka EDD odbędzie się 5 września 2009 w Ćmielowie. Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 w Świętokrzyskim poświęcone są pamięci Krzysztofa Szydłowieckiego i rodzinny Odrowążów.

Województwo świętokrzyskie - miejsca biorące udział w EDD 2009:


Ćmielów

5 września

Inauguracja obchodów EDD na terenie województwa świętokrzyskiego

Sesja naukowa pt. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Prowadzenie i redakcja naukowa wydawnictwa posesyjnego prof. dr. hab. Wojciech Iwańczak

Lokalizacja: Miejski Dom Kultury w Ćmielowie

Organizatorzy:

- Stowarzyszenie Centrum Edukacji Historycznej „Zamek Ćmielów”
- Gmina Ćmielów
- ROBIDZ w Kielcach

12-13 września
19-20 września

9.00-17.00 - Bezpłatny wstęp do Żywego Muzeum Porcelany

Odtworzy historie… Warsztaty ceramiczne, „Jest u nas tradycja…”. Od neolitu do współczesności.

Lokalizacja: Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

Organizator: Fabryka Porcelany AS Ćmielów, ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów, tel./fax +48 15 861 20 21, Joanna Kolasa, e-mail: jkolasa@cmielow.com.pl


Chałupki


12 – 13 września
19 – 20 września

10:00 – 16:00 zwiedzanie ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, pokaz toczenia na kole garncarskim oraz rzeźbienia w glinie prezentowany przez specjalnie zaproszoną garncarkę z terenu Gminy Morawica – Panią Elżbietę Klimczak. Pokaz będzie odbywał się na placu obok muzeum

Lokalizacja: Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

Organizator:
-Urząd Gminy w Morawicy
-Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach


Jędrzejów

18 września

18:00 - otwarcie wystawy fotograficznej, będącej pokłosiem pleneru fotograficznego ”Zabytkom na odsiecz .Szlakiem grodów, zamków i twierdz”

Lokalizacja: Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Organizator:
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
- Jędrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne
- Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie


Kielce

11 września

12:00 - otwarcie wystawy prac plastycznych /wykład inaugurujący wystawę "Zabytkom na odsiecz! Zapomniane a godne ocalenia zabytki Województwa Świętokrzyskiego"

Lokalizacja: gmach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, ul. Jana Pawła II 5

Wystawa będzie czynna 10-30 września w godzinach pracy biblioteki
10:00 – 19:00 w poniedziałki, wtoreki, środy, piątki
10:00 – 14:00 w soboty

10- 25 września

Wystawa „dwóch gablot” w Czytelni Regionalnej "Dawne dwory"

Lokalizacja: Czytelnia Regionalna

10-30 września

Wystawa zabytkowych obiektów ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach "Ilustracje w dawnej książce"

13 września

12:00 - Wykład mgr inż. Architekt Małgorzaty Rupniewskiej: Prace konserwatorsko-budowlane planowane przez Muzeum Narodowe w Kielcach. Omówienie zakresu prac w dawnym pałacu biskupów krakowskich: odtworzenie sieni i izby dolnej, połączone ze wzmocnienie stropów nad parterem. Instalacja iluminacji zespołu pałacowego z ogrodem włoskim. Remont i adaptacja baszty prochowej na cele obsługi ruchu turystycznego. Rekonstrukcja obudowy XVII w. studni w ogrodzie włoskim

12:30 - Wykład, prezentacja multimedialna, pokaz praktyczny. Marek Mazurek, główny konserwator Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z zespołem: Prace konserwatorskie w Muzeum Narodowym w Kielcach. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie ochrony konserwatorskiej dawnego pałacu biskupów krakowskich oraz gromadzonych w nim zbiorów dla kultury narodowej. Omówione zostaną działania prowadzone na tym polu przez muzealnnych konserwatorów, którzy przybliżą publiczności tajniki swojego warsztatu pracy. W tym celu zaprezentują wybrane przykłady zabytków – obrazujące różne rodzaje zagrożeń oraz omówią prowadzone przy nich zabiegi konserwatorskie.

13:15 – Zwiedzanie zabytkowych wnętrz pałacowych pod kierunkiem pracowników muzeum

Lokalizacja: dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach

20 września

12:00 – wykład prof. dr hab. Mariusza Karpowicza: Najnowsze badania nad architekturą dawnego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach. Spotkanie ma na celu przybliżenie wiedzy o znaczeniu kieleckiej rezydencji dla rozwoju architektury barokowej w Polsce. Prof. dr hab. Mariusz Karpowicz jeden z najwybitniejszych znawców sztuki tego okresu, w swoich badaniach podjął problem twórcy pałacu, któremu poświęcił jedną ze swych publikacji z 2002 r. Według niego projektantem kieleckiej siedziby biskupów krakowskich był Tomasz Poncino. We wcześniejszej literaturze przedmiotu autorstwo budowli wzniesionej w latach 1637 – 1644 z fundacji biskupa Jakuba Zadzika, przypisywano Giovanniemu Trevano.

13:15 – wykład dr Dominiki Długosz: Śladami Włochów na ziemiach województwa sandomierskiego. Wykład przedstawia dane o włoskich artystach i rzemieślnikach działających w tej części Polski w okresie od XVI w do XVIII w. Wśród wielu miejscowości gdzie potwierdzono ich obecność znalazły się Kielce. Włoskich architektów i murarzy zatrudniano tu przy wznoszonych w XVII w. fundacjach biskupów krakowskich.

Lokalizacja: dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach

21-22 września

Tematyczne lekcje biblioteczne połączone z prezentacją wybranych egzemplarzy ze zbiorów zabytkowych Biblioteki – dla młodzieży szkół średnich: Na pomoc dawnej książce: Współczesna sztuka konserwacji.


Obchody 70 rocznicy wybuchu wojny światowej

wrzesień

Wystawa edukacyjna zorganizowana w Muzeum przy ul. Orlej 3
 • ze zbiorów Działu Historii MNKi
 • prezentacja przygotowana przez Dział Sztuki Ludowej
 • stała ekspozycja regionalna
Wśród eksponatów znajdą się oryginalne egzemplarze broni białej i palnej, elementy wyposażenia żołnierzy, dokumenty wytworzone przez władze okupacyjne i polskie podziemie zbrojne.Udostępniona zostanie również prywatna korespondencja z niemieckich obozów koncentracyjnych, zdjęcia m.in. wykonane podczas pacyfikacji Michniowa. Na wystawie znajdą się również obrazy twórców ludowych, którzy utrwalili w swoich pracach przeżycia związane z II wojną światową.

Lokalizacja: Muzeum przy ul. Orlej 3

9 października

W ramach obchodów EDD w Kielcach przewiduje się odbycie sesji popularno-naukowej

Lokalizacja: Muzeum Historii Kielc ul. Leonarda

Organizatorzy:
- Wojewódzki Dom Kultury
- Muzeum Historii Kielc
- ROBiDZ w Kielcach
- Muzeum Narodowe w Kielcach
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego


Michniów

1 września

- uroczystości patriotyczno-religijne – obchody wybuchu II Wojny Światowej
- otwarcie wystawy „Wieś polska miedzy dwoma totalitaryzmami 1939-1949”

Lokalizacja: Mauzoleum Męczeńskich Wsi Polskich w Michniowie

Organizator:
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
- Muzeum Wsi Kieleckiej


Oblęgorek


12 września

„Dzień otwarty w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku”

10:00 - Wykład Lidii Putowskiej, kierownika Muzeum Henryka Sienkiewicza. Adaptacja domu Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku na muzeum. W wykładzie informacje o tym kiedy pisarz i jak długo tu przebywał ? Jak spędzał tu czas? Co się działo z domem podczas obu wojen światowych? Wykład przedstawia dzieje pałacyku od momentu przekazania przez spadkobierców Henryka Sienkiewicza na rzecz państwa w 1956 r do chwili obecnej. Omówione zostaną etapy kształtowania ekspozycji muzealnych z ostatecznym podziałem w 1971 r, na mieszkanie pisarza na parterze i wystawę biograficzno – literacką na pierwszym piętrze.

11:00 - Spacer po parku. Oprowadza Jacek Bielewicz pracownik Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Historia parku założonego dla Henryka Sienkiewicza przez Franciszka Szaniora, znanego warszawskiego projektanta terenów zielonych. Zwiedzaniu towarzyszyć będą interesujące opowieści o starych drzewach

12:00 – 15:00 - zwiedzanie muzeum indywidualne i w grupach pod kierunkiem przewodników

Lokalizacja: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach)


Sandomierz

20 wrzesień

10:00 – 17:00 wykład. Romańska rzeźba architektoniczna. Historia i problemy konserwacji. Głowa lwa z kościoła św. Jakuba w Sandomierzu

Lokalizacja: Zamek w Sandomierzu

wrzesień

Wystawy:
 • "Klasztor Podominikański w Klimontowie", ze szczególnym uwzględnieniem odkrytych przez Elżbietę GRABOŚ w czerwcu 2008 roku barokowych fresków, przy których trwają prace wstępne opisujące i dokumentujące odkryty zabytek
 • Nowe formy konserwacji na przykładzie prac konserwatorskich w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu
Spotkania z konserwatorami sztuki.

Lokalizacja: Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sandomierzu, ul. Sokolnickiego 4 i Wystawa będzie udostępniona dla wszystkich odwiedzających bibliotekę bezpłatnie w godzinach pracy placówki.

Organizator:
- Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Sokolnickiego 4 i 6
- Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12, tel. 0 15 644 5757


Starachowice

13 -14 września

II Rodzinny Festyn Historyczny „Od Prasłowian do Polaków”. W grodzie i na podgrodziu

13 września

11:00 – otwarcie Festynu
11:30 – 12.00 – koncert zespołu „Grupa Radnyna”
12:00 – 12.30 – „Wierzenia pogańskie” (krótka inscenizacja)
12:30 – 13.00 – prezentacja dawnych rzemiosł
13:00 – 13.30 – konkurs zielarski „Mniszek od mniszki i już nie bolą kiszki”
13:30 – 14.00 – „Młot na czarownice” (krótka inscenizacja)
14:00 – 14.30 – prezentacja dawnych rzemiosł
14:30 – 15.00 - koncert zespołu „Grupa Radnyna”
15:00 – 15:30 – konkurs kulinarny „Co jedli nasi przodkowie”
15:30 – 16:00 – prezentacja dawnych rzemiosł
16:00 – 16:30 – „Zostań rycerzem” (krótka inscenizacja)
16:30 – 17:00 – turniej małego rycerza (zabawa ruchowa)
17:00 – 17:30 – „Lokacja miasta” (krótka inscenizacja)
17:30 – 18:00 – koncert zespołu „Grupa Radnyna”
18:00 – zakończenie I dnia Festynu

14 września

9:00 – przywitanie uczestników
9:10 – 9:30 – koncert zespołu „Grupa Radnyna”
9:30 – 10:00 – „Wierzenia pogańskie” (krótka inscenizacja)
10:00 – 10:20 – prezentacja dawnych rzemiosł
10:20 – 10:40 – konkurs zielarski „Mniszek od mniszki i już nie bolą kiszki”
10:40 – 11:00 – „Młot na czarownice” (krótka inscenizacja)
11:00 – 11:20 – prezentacja dawnych rzemiosł
11:20 – 11:40 – koncert zespołu „Grupa Radnyna”
11:40 – 12:00 – konkurs kulinarny „Co jedli nasi przodkowie”
12:00 – 12:20 – prezentacja dawnych rzemiosł
12:20 – 12:40 – „Zostań rycerzem” (krótka inscenizacja)
12:40 – 13:00 – turniej małego rycerza (zabawa ruchowa)
13:00 – 13:30 – „Lokacja miasta” (krótka inscenizacja)
13:30 – 14:00 – koncert zespołu „Grupa Radnyna” połączony z nauką dawnego tańca
14:00 – zakończenie Festynu

Przez cały czas trwania festynu odbywać się będą warsztaty przy poszczególnych stanowiskach prezentujących dawne rzemiosła. Wszyscy chętni będą mogli wziąć w nich udział, bawiąc się i jednocześnie poznając wiele ciekawostek z życia codziennego naszych przodków:
 • Garncarstwo (własnoręczne toczenie naczyń glinianych na kole)
 • Tkactwo („tkaj krajkę”)
 • Iluminatorswo („podpisz się gotykiem”)
 • Heraldyka (malowanie tarcz herbowych)
 • Jubilerstwo (formowanie ozdób drucianych i koralików metodą millefiori)
 • Wyprawianie skór
 • Pisanie na woskowych tabliczkach
 • Architektura obronna („grodu stawianie, wałów sypanie”)
 • Kuchnia („nawet jeśliś jest chłopczykiem – to dasz radę z podpłomykiem”)
 • Warsztat rzeźbiarski („potem obalali bałwana co go wystrugali z rana”)
Lokalizacja: Muzeum Przyrody i Techniki – Archeopark, Starachowice, ul Marszałka Piłsudskiego

Organizator:
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
- Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum
- Stowarzyszenie Starożytników – Warszawa


Szewce

20 września

ok. 13:00 II Piknik Historyczny Szewce 2009. Rekonstrukcja walk z okresu II wojny światowej

Scenariusz:
 • EPIZOD 1 – czyli opowieść o Kampanii Jesiennej 1939 roku.
 • EPIZOD 2 – walka oddziałów pieszych Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora „HUBALA” na drodze Samsonów – Odrowąż
 • EPIZOD 3 – zasadzka zorganizowana przez oddzial partyzancki Armii Krajowej pod dowództwem Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk” na Czerwonej Górze w 1944 roku
 • EPIZOD 4 – bitwa pod Szewcami stoczona przez 3 pułk piechoty legionów Armii Krajowej
Lokalizacja: Plac obok leśniczówki Szewce gmina Sitkówka-Nowiny

Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych “JODŁA”, Prezes Dionizy Krawczyński, tel.668-550-940Program może ulec zmianie - Europejskie Dni Dziedzictwa w Świętokrzyskim

Zobacz: Europejskie Dni Dziedzictwa 2009

Brak komentarzy: