tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

piątek, 15 kwietnia 2011

Konkurs Turystyczny PTTK Sanok


Konkurs PTTKJeżeli jesteś poróżniczym zapaleńcem to weź udział w konkursie PTTK w Sanoku na relację z wycieczki po Ziemi Sanockiej pt. „Historia i tradycje sanockiej turystyki i krajoznawstwa”. Formy nagród jeszcze nie podano, ale Twoja praca może zostać opublikowana.

Wiele ważnych faktów z dziejów sanockiej turystyki i krajoznawstwa wciąż czeka na przypomnienie, inne znane tylko wąskiemu gronu działaczy, wymagają ponownego naświetlenia przez bezpośrednich uczestników czy świadków wydarzeń. Zachowane dokumenty nie odzwierciedlają w pełni wielu ważnych działań, dokonań i osiągnięć naszego oddziału. Upływający czas powoduje, że odchodzą ludzie, a z ich pamięci umykają ciekawe i warte upamiętnienia nierzadko ważkie i ciekawe wydarzenia.

Prace pisemne na konkurs powinny być nadsyłane* na adres:

Zarząd Oddziału PTTK w Sanoku, ul. 3 Maja 2, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „KONKURS”

* do końca roku 2011 listem poleconym (z godłem, dołączając zamkniętą kopertę zaopatrzoną w to samo godło i zawierającą imię i nazwisko oraz adres autora)

* w formie:
- wspomnień z własnej działalności organizacyjnej na niwie turystyczno-krajoznawczej,
- relacji z wycieczek, rajdów i innych ważnych i ciekawych spotkań czy zebrań.

W artykule podaj: daty, nazwy miejscowości i obiektów, nazwiska osób. Pożądane są zdjęcia, zaproszenia, regulaminy, nagrania, slajdy i filmy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2012 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Mogą zostać także opublikowane.

Konkurs ma na celu uzyskanie i zebranie udokumentowanych relacji z osobistej działalności turystycznej poszczególnych działaczy, ich doznań i przeżyć. Organizowany jest z okazji 60. rocznicy powstania Sanockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Organizatorami są: sanocki Zarząd Oddziału PTTK „Ziemia Sanocka”, Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, Bieszczadzkie Hotele i Schroniska PTTK w Sanoku oraz Miasto Sanok. Konkursowi patronuje Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk.

Zobacz także:
Konkurs na relację z wycieczki do Włoch

Brak komentarzy: