poniedziałek, 18 maja 2009

Kościoły drewniane na Słowacji


Słowacja poszczycić się może prawie 50 drewnianymi kościołami. Najwięcej ich znajduje się w północno-wschodniej Słowacji. Pochodzą przeważnie z XVII- XVIII wieku i duża ich liczba została uznana za narodowe pomniki kultury.

Również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazły się rzymskokatolickie kościoły w Hervartove i Tvrdošíne, ewangelickie kościoły w Kežmarku, Leštinách i Hronseku oraz kościoły obrządku wschodniego w Bodružali, Ladomírovej i Ruskej Bystrej.

Najstarszą i najmniejszą grupą drewnianych kościołów są kościoły rzymskokatolickie. Są to obiekty gotyckie, pochodzące z XV wieku i początku XVII wieku. Zwiedzać je można jedynie po telefonicznym umówieniu się.

Drewniane ewangelickie świątynie to tzw. kościoły artykularne. Powstały bowiem na podstawie artykułów (przepisów) wydanych przez cesarza Leopolda I w 1681 roku. Świątynie budowane były na planie krzyża gotyckiego.

Greckokatolickie i prawosławne kościoły drewniane usytuowane są przede wszystkim w północno-wschodniej Słowacji. Są najliczniejszą grupą drewnianych kościołów w kraju. Charakteryzują się trójdzielnością zabudowania, co symbolizuje Trójcę Świętą. Pokryte są kopułami. W rzucie poziomym obserwujemy podłużne usytuowanie pomieszczeń z zachodu na wschód. Składają się z Babińca - miejsca dla kobiet, nawy - pomieszczenia dla wiernych, tzw. świątyni - wschodniej, najświętszej części kościoła. Rozpoznawalnym elementem wnętrz świątyń wschodniego obrządku jest ikonostas - ściana drewniana z obrazami, która oddzielała ołtarz od pozostałych części świątyni.


Kościoły rzymskokatolickie:

Herwartow (Hervartov) - pw. św. Franciszka z Asyżu
Twardoszyn (Tvrdošín) - pw. Wszystkich Świętych
Trnowe (Trnové) koło Żylina - pw. św. Jerzego

Ewangelickie kościoły artykularne:

Święty Krzyż (Svätý Kríž) - najstarszy artykularny kościół (1774 rok) na Słowacji
Kieżmark (Kežmarok) - pw. Świętej Trójcy
Hronsek - z drzewa dębowego i modrzewiowego
Istebne (Istebné) na Orawie - z 1686 roku
Leszczyny (w pobliżu Dolnego Kubina) na Orawie 0 z 1688 roku

Świątynie wschodniego obrządku:

Powiat Bardiowski:
Troczany (Torčany) - cerkiew św. Łukasza
Jedlinka - cerkiew pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy
Kożany (Kožany) - cerkiew Spotkania Pana z Simeonem
Krzywe (Krivé) - kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty
Friczka (Frička) - kościół pw. Michała Archanioła
Lukow-Wenecja (Lukov-Venécia) - cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana

Powiat Snina:
Uliczskie Krzywe (Uličské Krivé) - cerkiew pw. św. Michała Archanioła
Topola (Topoľa) - kościół pw. św. Michała Archanioła
Ruski Potok (Ruský Potok) - cerkiew pw. św. Michała Archanioła
Kalna Roztoka (Kalná Roztoka) - cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela
Hrabowa Roztoka (Hrabová Roztoka) - cerkiew pw. św. Bazylego Wielkiego

Powiat Swidnik:
Bodrużal (Bodružal) - cerkiew św. Mikołaja
Mirola (Miroľa) - cerkiew pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy .
Korejowce (Korejovce) - świątynia pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy
Niżny Komarnik (Nižný Komárnik) - świątynia pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy
Hunkowce (Hunkovce) - cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
Krajne Czarno (Krajné Čierno) - cerkiew pw. św. Bazylego Wielkiego
Dobroslawa (Dobroslava) - świątynia pw. św. Praskewy

Powiat Sobrance:
Inowce (Inovce) - świątynia pw. św. Michała Archanioła
Ruska Bystra (Ruská Bystrá) - kościół pw. św. Mikołaja

Powiat Stropkow:
Potoki (Potoky) - świątynia pw. św. Praskewy

Powiat Stara Lubownia:
Hraniczne (Hraničné) - cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia Marii Panny


Słowacja - mapa kościołów drewnianych (kliknij, aby powiększyć)

Słowacja kościoły drewniane mapa


Pobierz też PDF'a: Kościoły drewniane na Słowacji

Zobacz koniecznie:
Szlak Architektury Drewnianej w Polsce
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
Malokarpatská vínna cestaBrak komentarzy: