wakacje >> tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> nauka języków obcych >> rozmówki językowe

czwartek, 7 maja 2009

Zwiedzanie Małopolski: Grodzisko koło Skały - Pustelnia bł. Salomei


Grodzisko
leży niedaleko Skały oraz Ojcowa.


Na wysokiej skale nad Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się XVII wieczny barokowy, zabytkowy zespół obiektów zwany Grodziskiem.

Grodzisko koło Skały, Pustelnia bł. SalomeiPustelnia błogosławionej Salomei

W 1228 roku powstał w tym miejscu obronny gród, zbudowany przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. Został on jednak zniszczony.

Około 1257 roku Grodzisko trafiło w ręce klarysek. Przełożoną sióstr była siostra Salomea, wdowa po księciu halickim Kolomanie. Zakonnice na ruinach dawnego grodu postawiły klasztor i kaplicę pw. św. Marii Magdaleny.

Salomea, jak głosi legenda, żyła przez około osiem lat w stojącej obok klasztoru pustelni. W 1320 roku siostry klaryski przeniesiono do Krakowa (do kościoła św. Andrzeja). Grodzisko popadło wówczas w ruinę. Odżyło w czasie trwania beatyfikacji Salomei. Wybudowano wtedy nową kaplicę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1642 rok).

W latach 70. XVII wieku cały zespól budynków w Grodzisku nazwano Pustelnią błogosławionej Salomei.

Grodzisko Skała Pustelnia SalomeiPustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku

W skład obiektów pustelni wchodzą: barokowy kościół z otaczającym go murem (na murze znajdują się posągi św. Kingi, księcia Bolesława Wstydliwego, św. Jadwigi Ślaskiej, Henryka Brodatego oraz księcia Kolomana), dziedziniec ze stojącym pośrodku obeliskiem trzema kaplicami - grotami oraz domek (nawiązuje do pustelni bł. Salomei).

Pustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku koło SkałyPustelnia Salomei Grodzisko SkałaGrodzisko Ojcowski Park NarodowyPustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku
Pustelnia błogosławionej Salomei w GrodziskuPustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku

Pustelnia błogosławionej Salomei Grodzisko koło SkałyZobacz:

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2006 rok)

Ojcowski Park Narodowy - informacje praktyczne


Błogosławiona Salomea urodziła się w 1211 roku, a zmarła w 1268roku. Była żoną Kolomana - księciu Halickim. W 1241 roku po śmierci męża przybyła na dwór brata księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. W 1245 roku wstąpiła do zakonu klarysek w Sandomierzu. Za jej przyczyna postał zakon klarysek w Grodzisku. Została beatyfikowana w 1672 roku przez papieża Klemensa X. Grób bł. Salomei znajduje się w bazylice Franciszkanów w Krakowie.

Brak komentarzy: