tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

piątek, 4 września 2009

Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 - Podlasie


Regionalnym koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podlaskim jest Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku.

Województwo podlaskie - miejsca biorące udział w EDD 2009:


Ciechanowiec

22-24 października

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA – CIECHANOWIEC „ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRONA”. Treścią Europejskich Dni Dziedzictwa w 2009 r. - „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” są zabytki architektury obronnej i dziedzictwo militarne oraz wszelkie ślady wojen i walk zapisanych na kartach burzliwej historii naszego kraju. Złożona historia zdecydowała, że zasoby te są w Polsce szczególnie bogate i stanowią dziedzictwo nie tylko polskie ale całej Europy. Temat konferencji „ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRONA” ściśle wiąże się z hasłem tegorocznych EED. Stanowi równocześnie aktualny problem konserwatorski. Rosnące potrzeby modernizacji i przekształceń środowiska oraz dynamiczne przemiany społeczno-gospodarcze są źródłem nasilających się konfliktów w ochronie zabytków architektury obronnej. Istnieje zatem potrzeba – dostosowanej do zmieniających się uwarunkowań – interpretacji teorii konserwatorskiej, wykorzystania międzynarodowych doświadczeń w zachowaniu dziedzictwa i lokalnej tożsamości poprzez wzmacnianie więzi miejscowych społeczności ze „swoimi” zabytkami.


Dowspuda

6 września

Widowisko światło i dźwięk pt. „Ostatnie echa generała Paca w Dowspudzie” podczas imprezy „Z wizytą u Paca – Powiatowe Święto Plonów” w Dowspudzie. Program tegorocznej imprezy „Z wizytą u Paca – Powiatowe Święto Plonów” odbywającego się w tym dniu w Dowspudzie został wzbogacony o nową, dodatkową atrakcję.Można będzie wziąć udział w małej inscenizacji typu światło i dźwięk, której miejscem jest najniższy poziom piwnic pałacu Paca. Spektakl przybliża historyczne losy Ludwika Michała Paca, ostatniego właściciela dowspudzkiej rezydencji, w tym jego udział w powstaniu listopadowym oraz tajemniczą ucieczkę z Dowspudy przed aresztowaniem przez carskich żołnierzy.

Widowisko poprowadzi jego inicjatorka – pani Anna Dorota Halicka. Spektakl trwa ok. 15 min. Odbędzie się dwa razy w godz. 13.00 – 15.00.

Organizator: Starostwo Powiatowe w Suwałkach


Nowogród


12 września

19:00 - W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych pod hasłem „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz” odbędzie się inscenizacja bitwy o Nowogród, której akcja toczyć się będzie zgodnie z realiami historycznymi przy schronie polskim z września 1939, w pobliżu mostu na Narwią. W odtworzeniu scen z września 1939 roku wezmą udział rekonstruktorzy z Aufklarungs – Abtailung 7, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Narew, GRH Kozienice, GRH „Batalion Tomaszów”, GRH 5 pułku piechoty legionów, GRH 9 pułku strzelców konnych, , GRH „San”, GRH 2-go Morskiego Pułku Strzelców oraz Stowarzyszenia Historycznego „Prusy.

Organizatorzy:
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Urząd Miejski w Nowogrodzie


Suwałki


11 -13 września

Seminarium popularno-naukowe pt. „Dziedzictwo militarne jako czynnik atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego”

11 września

Seminarium: „Dziedzictwo militarne jako czynnik atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego”

10.30 - oficjalne otwarcie przez przedstawicieli władz Powiatu Suwalskiego oraz Dyrektora Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP w Białymstoku bloki tematyczne prezentacji:

Grodziska jaćwieskie powiatu suwalskiego jako obiekty zainteresowania turystycznego – prezentacje efektów badań stanowisk archeologicznych
Wykorzystanie XX-wiecznych obiektów fortyfikacji jako produktu turystycznego.
Wydarzenia wybuchu II wojny światowej na Suwalszczyźnie

15.00 - zakończenie seminarium
Miejsce seminarium: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60


12 września

Prezentacja terenowa wybranych obiektów pojaćwieskich na obszarze powiatu suwalskiego (wycieczka autokarowo-piesza w godz. 8.00 – 16.00)

Trasa:
  • Góra Zamkowa w Szurpiłach (Cezary Sobczak, Marcin Engel)
  • Grodzisko w Przejmie (Jerzy Brzozowski)
  • Grodzisko w Jeglińcu (Grażyna Iwanowska)
  • ew. obiekty w Osinkach i w Szwajcarii (Jerzy Brzozowski)

13 września

Prezentacja terenowa obiektów fortyfikacji poniemieckich w Dolinie Rospudy (wycieczka autokarowo-piesza w godz. 8,00 – 16,00)

Trasa: Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Bolcie k. Wiżajn

W trakcie wycieczki zwiedzanie skansenu militarnego w Bakałarzewie i cmentarza z I wojny św. w Wólce.

Wyjazd w dn. 12 i 13.09.2009 o godz. 8,00 z parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Organizator:
- Starostwo Powiatowe w Suwałkach
- Muzeum Okręgowe w Suwałkach
- Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego w Białymstoku


Zbucz

6 września

VII FESTYN ARCHEOLOGICZNY. Festyn Archeologiczny’ Zbucz – Grodzisko jest plenerową imprezą organizowaną w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa promująca wczesnośredniowieczne grodzisko schronieniowe w Zbuczu, którego powstanie szacuje się na II poł. IX w. Już od sześciu lat ważnym elementem Festynu Archeologicznego w Zbuczu jest możliwość połączenia zwiedzania zabytkowych obiektów archeologicznych, wchodzących w skład Edukacyjnej Ścieżki Archeologicznej, z występami zespołów folklorystycznych, pokazami dawnych rzemiosł, walkami wojów, kiermaszami artystycznymi, konkursami, grami i szeroko rozumianym wypoczynkiem rodzinnym. Na smakoszy czekają wyroby kuchni regionalnej, podniebienia kuszą dawne potrawy, stary krupnik, wędzone mięsiwo i ryby, jak również prawie współczesny bigos czy też pierogi. Jak przystało na festyn - nie braknie straganów z prze­różnymi breloczkami, wisiorkami i wieloma innymi ozdobami. W Zbuczu przez wiele godzin można doskonale się bawić i wypoczywać. Festyn ma również olbrzymie walory edukacyjne. Przypomina się o historycznych dziejach mieszkańców tych ziem, ich tradycjach i co­dziennych zwyczajach. Czyli – coś dla ducha i coś dla ciała.

W programie między innymi:

11.00 - Oficjalne otwarcie festynu – “Grodzisko” w Zbuczu
11.20 – 12.00 - Występy zespołów: „Zbuczanki” ze Zbucza, „Niezabudki” z Kuraszewa, „Czyżowianie” z Czyż
12.00-18.00 - Otwarcie bloku archeologicznego – prezentacje drużyn wojów (drużyny wojów z Brześcia na Białorusi, Bractwo Historyczne „Winland” z Białegostoku, „Nawia” z Suraża i „Dąb Pomorza” z Torunia i stoisk rzemieślniczych: Pokazy rzemiosła średniowiecznego: wytop żelaza, kowalstwo, garncarstwo, ceramika, zielarstwo, wypiek podpłomyków, wyrocznia, tkactwo, bursztyniarstwo, zielarstwo, dawna kuchnia, pisanie ikon, warsztaty z lepienia z gliny, wyroby paciorków, wyroby biżuterii - do tego kramy z gotowymi wyrobami

12.30 – 12.50 - Konkursy dla dzieci
12.50 – 13.20 - Walki wojów – zdobywanie Grodziska
13.20 – 13.50 - Występy zespołów: „Kalinka” z Załuk i Kapeli z Siemiatycz
13.50 – 14.30 - Pokazy sprawności ułańskiej ( Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich )
14.30 – 14.50 - Konkursy
14.50 – 15.30 - Blok artystyczny w wykonaniu zespołów Hajnowskiego Domu Kultury ( „Studio Piosenki” i Zespół Taneczny „Przepiórka” )
15.30 – 16.00 - VI Otwarte Mistrzostwa w Rzucie Chomątem
16.00 – 16.50 - Występ Gwiazdy Festynu – Zespołu „BIASIEDA” z Białorusi
16.50- 17.30 - Pokaz Kawalerii Księstwa Warszawskiego
17.30 - 18.00 - Walki wojów – zakończenie bloku archeologicznego
18.00 – 19.20 - Występ Gwiazdy Festynu – Zespołu „STARY OLSA” z Białorusi
19:20- 20.00 - Występy zespołów: „Łuna” z Parcewa, „Lajland” z Białegostoku
20.00 – 24.00 - Zabawa ludowa – zespoł „TROJKA” z Hajnówki
21.00 - Pokaz sztucznych ogni

Ponadto w programie:
  • Miasteczko gier i zabaw dla dzieci
  • Pokaz pracy rękodzielników
  • Wytwory “Kuchni Rodzimej” i inna gastronomia
  • Możliwość przelotu balonem na uwięzi i przejazdu bryczką, m.in. na średniowieczne cmentarzysko
Organizatorzy:
- Wójt Gminy Czyże
- Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Zobacz: Europejskie Dni Dziedzictwa 2009

Brak komentarzy: