tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

piątek, 15 maja 2009

Bartne - cerkiew greckokatolicka oraz cerkiew prawosławna


Cerkiew grekokatolicka św. św. Kosmy i Damiana pochodzi z 1842 roku. Jest to typowa cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej, pokryta gontem z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona kopulastym hełmem i pozorną latarnią z cebulką.

Obecnie wewnątrz cerkwi mieści się oddział Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach. Eksponowane są tutaj ikony sztuki łemkowskiej: późnobarokowy ikonostas z XVIII wieku, ołtarz boczny z ikoną Ukrzyżowania z 1797 roku oraz XVIII-wieczne ikony: Matka Boża z Dzieciątkiem i Chrystus Pantokrator.

Zwiedzanie muzeum w cerkwi:

Cerkiew udostępniana jest zwiedzającym bez ustalonych stałych godzin i dni, po wcześniejszym zgłoszeniu u pana Emila Kani, zamieszkałego w pobliżu cerkwi (Bartne 25) tel. 018 351 84 56.

Cena biletów wstępu:

- bilet wstępu – 4 zł
- ulgowy bilet wstępu – 2 zł
- dniem wolnego wstępu jest sobota


Cerkiew prawosławna św. św. Kosmy i Damiana wybudowana została w latach 1928 - 1929. Świątynia nawiązuje do tradycyjnego budownictwa łemkowskiego.

Obie cerkwie są na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Zobacz również: Bartne - wieś łemkowskaBrak komentarzy: