tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

czwartek, 27 maja 2010

Konkurs fotograficzny "Ginące zawody"


Konkurs fotograficzny W świecie, w którym dominuje plastik i mechanizacja, powrót do rękodzieła staje się ponownym odkrywaniem tego, co naturalne, przyjazne człowiekowi i w swej istocie ściśle związane z jego tradycją i kulturą. Ideą konkursu fotograficznego jest promowanie autentycznych dzieł ludzkich rąk oraz próba ocalenia od zapomnienia zawodów, które powoli odchodzą w niepamięć.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż dwie fotografie. Obowiązujący format fotografii: nie mniejszy niż 20x30 cm, optymalnie 30x45 cm, technika: odbitki wykonane na papierze fotograficznym oraz pliki produkcyjne w formacie JPG lub TIF na płycie CD/DVD (w przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów fotografii bądź skanów negatywu). Dopuszczalna jest ogólna korekta kolorystyczna i tonalna zdjęcia, niedopuszczalny jest fotomontaż i/lub inne efekty graficzne.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia w zamkniętej i opatrzonej godłem kopercie należy przesłać lub dostarczyć na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2010 roku na adres:

Zagroda Magija – Twórcze Bieszczady
Magda i Janusz Demkowicz
Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne.


Nagrody w konkursie fotograficznym:


I miejsce - Fotograficzny weekend w Zagrodzie Magija - "słowackie perły drewnianej architektury i pop art" pod opieką merytoryczną Bogdana Augustyna - historyka, znawcy budownictwa drewnianego Karpat. (1 osoba + osoba towarzysząca). Zestaw trzech książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka: „Pracując ze światłem”, „W kadrze”, „Fotografia krajobrazu”

II miejsce - Uczestnictwo w dowolnie wybranych warsztatach fotograficznych w ramach projektu fotowarsztaty.com (1 osoba). Zestaw trzech książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka: „Pracując ze światłem”, „W kadrze”, „Fotografia krajobrazu”

III miejsce - Roczna prenumerata magazynu Weranda Country. Zestaw trzech książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka: „Pracując ze światłem”, „W kadrze”, „Fotografia krajobrazu”

Obrady jury odbędą się 11 czerwca 2010 roku. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronach internetowych Organizatora: fotowarsztaty.com, tworczebieszczady.pl, zagrodamagija.pl nie później niż 20 czerwca 2010 roku.

Karta zgłoszenia do konkursu

Brak komentarzy: