środa, 18 lipca 2012

Szlak Renesansu w Małopolsce 2012


Kolejna edycja Szlaku Renesansu w Małopolsce, tym razem edycja 2012.

Program:

22 lipca (niedziela)

wyjazd studyjny Zielonki – Giebułtów - Modlnica


Wyjazd z Krakowa
9.50 ul. Kałuży
Zwiedzanie obiektów - prowadzenie dr Paweł Pencakowski
10.30 Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach
12.00 Kościół p.w. św. Idziego w Giebułtowie
13.30 Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy
ok. 15.00 powrót

Ilość miejsc ograniczona (koszty wizyty studyjnej pokrywa organizator).
Zgłoszenia na adres kasia@villa.org.pl do 20 lipca do godz. 15.00

OBIEKTY:

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach

wzniesiony w pierwszej połowie XVI w. o charakterze gotyckim z elementami renesansowymi. Dzieło muratora krakowskiego Jakuba Żura i kamieniarza Kaspra Simona. Na uwagę zasługuje renesansowe tabernakulum ścienne, oryginalna kadzielnica o ażurowej, wielobocznej pokrywie, o kształcie gotycyzującym, dwa posągi ołtarza, wykonane przez słynnego rzeźbiarza krakowskiego Antoniego Frączkiewicza.

Kościół p.w. św. Idziego w Giebułtowie

późnorenesansowy, ufundowany przez Kaspra Giebułtowskiego w latach 1600-1604 z zespołem malowideł ściennych.

Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy

(gmina Wielka Wieś) powstał w 1553 roku, w miejscu wcześniejszego prawdopodobnie wzniesionego w połowie XII wieku. W kościele znajduje się renesansowa polichromia z 1562 roku oraz z połowy XVII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Modlnickiej) datowany na lata 1460-1470. Stropy pokryte są kasetonami. Do zabytkowego wyposażenia należy również marmurowe tabernakulum w kształcie małej kapliczki z XVI wieku i chrzcielnica wraz z amboną z XVII wieku.


29 lipca (niedziela)

zwiedzanie Willi Decjusza i Zamku w Suchej Beskidzkiej z przewodnikiem


OBIEKTY:

Zamek w Suchej Beskidzkiej

Renesansowy zamek z XVI/XVII w. w Suchej Beskidzkiej, zwany "Małym Wawelem" jest budowlą trójskrzydłową z czterema narożnymi wieżami z prostokątnym niemiarowym dziedzińcem z wjazdem od wschodu. Dwupiętrowe skrzydła południowe i zachodnie od strony dziedzińca zdobią piętrowe krużganki, gdzie w części parterowej arkady podtrzymują czworoboczne filary, a na piętrze toskańskie kolumny. Zamek był siedzibą rodów Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Zawiązkiem zamku był dwór obronny wzniesiony ok. 1554 r. przez Kaspra Suskiego, usytuowany na północ od Rynku u podnóża góry Jasień. Budowla powstała z miejscowego kamienia łamanego, obrabianego stosownie do potrzeb nielicznych szczegółów dekoracyjnych budynku. Rozbudowany w okazałą magnacką rezydencję w 1614 roku z udziałem Piotra Komorowskiego. Powiększony i wewnątrz zmodernizowany ok. 1708 roku przez Annę z Lubomirskich Wielopolską voto Małachowską. Rekonstruowany w latach 1882-87 i 1905. Na terenie parku, należącego do kompleksu zamkowego znajduje się piękna oranżeria wybudowana w stylu neogotyku angielskiego oraz Domek Ogrodnika. O północy na krużgankach można spotkać Białą Panią, którą jest widmo Anny Konstancji z Lubomirskich Wielopolskiej.

Willa Decjusza w Krakowie

Willa Decjusza na Woli Justowskiej jest jednym z najbardziej znanych i najpiękniejszych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce. Zbudowana w latach trzydziestych XVI w. z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza, sekretarza Króla Zygmunta I, wzorowana była na modnych w ówczesnej Europie posiadłościach z okolic Florencji i Rzymu, będących miejscem wypoczynku, spotkań i dysput filozoficznych. Budowlę na rzucie prostokąta, wznieśli około 1535 r. włoscy budowniczowie: Bernardino Zanobi de Giannotis z Rzymu, Jan Cini ze Sieny i Filip z Fiesole. Willa została usytuowana na wschodnim stoku wzgórza i zwrócona elewacją frontową w kierunku Krakowa. Przyległe zalesione wzgórza stanowiły kompozycyjne dopełnienie zespołu. Obecna trzykondygnacyjna, arkadowa loggia rozpięta między dwiema wieżami alkierzowymi, jest w całości efektem przebudowy dokonanej przez Stanisława Lubomirskiego w pierwszej ćwierci XVII w. Zespół pałacowo-parkowy obejmuje obecnie budynek Willi Decjusza oraz dwie oficyny: Dom Łaskiego i Dom Erazma, a także otaczający je Park Decjusza. Od 1996 roku budynek jest siedzibą Stowarzyszenia Willa Decjusza.

4 sierpnia (sobota)

wykład terenowy „Rezydencje i domy żupne w Krakowie”

Klementyna Ochniak-Dudek

zbiórka osób zainteresowanych spacerem o godz. 11.00 przed siedzibą Muzeum Historycznego (róg ul. Szczepańskiej i Sławkowskiej)

Organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza

Fundator: Województwo Małopolskie - „Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna”

Sponsorzy: Tauron, Grupa PZU, Siemens

Brak komentarzy: