tanie wakacje >> tanie loty >> tanie hotele >> przewodniki turystyczne >> konkursy turystyczne

czwartek, 19 listopada 2009

Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich 2009


Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich
V Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich odbędzie się 22 listopada 2009 roku. Hasło przewodnie imprezy to "Muzea swoim dobrodziejom", ponieważ w tym roku eksponowane będą przede wszystkim zbiory pochodzące od darczyńców.

Muzea czynne będą od godziny 10.00 do 16.00. Do wszystkich obiektów wstęp wolny!

Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich - program 2009:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ul. Poselska 3, tel. 12 422 71 00

- wystawy: Bogowie starożytnego Egiptu, Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski, Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera, Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum
Archeologicznego w Krakowie, Wyspa Władców. Ostrów Lednicki w Państwie Pierwszych
Piastów (zwiedzanie w zorganizowanych grupach o godz. 11.00, 12.30, 14.00 – zbiórka przy
szatni)

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
ul. Kanonicza 19-21, tel. 12 628 82 11

- wystawy stałe: Ekspozycja sztuki sakralnej XIII-XX w. (malarstwo tablicowe, sztalugowe,
rzemiosło art., rzeźba, tkaniny), Dary Papieskie (pamiątki przekazywane Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II podczas trwania całego pontyfikatu)
- wystawy czasowe: Jan Paweł II – Pamiętamy 16 X 1978, Malarstwo sakralne XVII i XVIII
w. (ze szczególnym uwzględnieniem obrazów z kościoła ss. Wizytek)

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
ul Moniuszki 41 A (siedziba tymczasowa), tel.12 412 51 63
- prezentacja ekspozycji: Elementy ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej – Polskie
Państwo Podziemne
(ekspozycja Muzeum przeniesiona do pomieszczeń zastępczych w Niepołomicach, Zagórze
81)

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Ratusz, plac Wolnica 1, tel.12 430 55 63

- wystawy: Polska kultura ludowa, Co to jest etnodizajn? Wystawa główna projektu Rzecz
Małopolska. Etnodizajn Festiwal, Islam. Orientacja. Ornament
ul. Krakowska 46:
- Naturalne zasoby polskiego designu (wystawa gościnna Muzeum Regionalnego w Stalowej
Woli) Kawiarnia Noworolski, Sukiennice, Rynek Główny 1
- Punkt oparcia. Wystawa w ramach projektu „Rzecz Małopolska. Etnodizajn Festiwal”
Kolekcja Seweryna Udzieli, ul. Krakowska 46, tel.012 430 63 42
godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
- prezentacja, studium obiektu

Muzeum Farmacji Collegium Medicum
ul. Floriańska 25, tel. 12 421 97 79

- wystawa: Darczyńcy Muzeum Farmacji

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie
ul. Senacka 1, tel. 12 422 19 10

- stała wystawa Budowa geologiczna obszaru krakowskiego
- wystawa Dary i ich darczyńcy: Ignacy Domeyko (pokaz meteorytów i minerałów)
- prezentacja Ignacy Domeyko i inni darczyńcy zbiorów Muzeum Geologicznego ING PAN
w Krakowie

Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
al. Mickiewicza 30, tel. 12 617 23 65

- prezentacja wystaw: Darczyńcy i darowane okazy mineralogiczne i paleontologiczne, Nowe
nabytki Muzeum Geologicznego
- prezentacja multimedialna zdjęć agatów podkrakowskich i agatów z Kotliny Kłodzkiej

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
ul. Józefitów 16, tel. 12 634 59 32

- Dar rodziny Arciszewskich (sprzęt fotograficzny z zakładu Foto Atelier Arciszewski
z Będzina z początku XX wieku)
- fotografia Janusza Leśniaka Człowiek jest snem cienia
- ekspozycja stała: Z dziejów fotografii
- ekspozycja edukacyjna Dagerotypia
- wystawa plenerowa: Nie zapomnijcie naszej śmierci, nie dajcie jej zmarnować - 70 rocznica
Sonderaktion Krakau (Galeria na Płocie, ul. Józefitów 16)
- Pracownia konserwacji radzi – porady, konsultacje
- Atelier fotograficzne – moŜliwość wykonania pamiątkowych fotografii w scenografii atelier
z przełomu XIX/XX w.
- sklepik muzealny Muzeum oraz Galeria f5 & Księgarnia Fotograficzna
(bogata oferta wydawnictw o tematyce fotograficznej)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Oddziały Muzeum czynne od 10.00-17.00
 • Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35, tel. 12 619 23 20
- 12.00 - inscenizacja historyczna: wizyta księcia Józefa Poniatowskiego
- 15.00 – wykład – prezentacja o wkroczeniu wojsk Księstwa Warszawskiego do Krakowa
w 1809 r.
Cały dzień – prezentacja nowych nabytków Muzeum

 • Wieża Ratuszowa
Rynek Główny, tel. 12 619 23 20
11.30-13.30 – oprowadzanie szlakiem dawnych rajców krakowskich
11.00-16.00 – mini warsztaty Spotkanie ze skrybą - kaligrafia, pisanie łacińskich sentencji
gęsim piórem, poznawanie zasad przygotowania dawnego dokumentu

 • Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4, tel. 12 257 10 17
- wystawy czasowe: Fabryka Oskara Schindlera w Krakowie – historia i przyszłość, Arzyacja
Lipska 1933-1945
- 11.00 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy czasowej Aryzacja Lipska 1933-1945
- 10.30-13.00 oraz 14.00-17.00 – zajęcia plastyczne dla dzieci – Kraków w latach 20. i 30.
XX wieku (m.in.: układanki i fotografie dawnego Krakowa, wytwórnia broszek i dodatków
z epoki, wycinanki)
Cały dzień: Nasze wspólne Muzeum - wystawa eksponatów zgromadzonych w wyniku akcji
zbierania pamiątek z okresu II wojny światowej (zbiórka nadal trwa)
Przedpremierowo – prezentacja fotografii zebranych do powstającej wystawy Kraków czas
okupacji 1939-1945, pokaz filmów dokumentalnych o przeŜyciach krakowian w czasie
okupacji

 • Oddział Stara Synagoga
ul. Szeroka 24, tel. 12 422 09 62
- wystawa stała: Z dziejów i kultury śydów krakowskich
- wystawa czasowa: Filary judaizmu. Biblia, Talmud, literatura rabiniczna
- 11.00 – Wonności dla duszy – prezentacja pojemników na wonności z kolekcji judaików
Muzeum
- 12.30 – Srebrne kwiaty – prezentacja atar (ozdobnych haftów na chusty modlitewne)
z kolekcji judaików Muzeum
- 14.00 – Rozmodlone obrazy – prezentacja malarstwa o tematyce religijnej z kolekcji
judaików Muzeum
- 15.30 - pokaz filmu fabularnego Mój ojciec, mój Pan

 • Oddział Apteka pod Orłem
pl. Bohaterów Getta 18, tel. 12 656 56 25
- wystawa stała: Apteka w getcie krakowskim
- 10.00, 14.00 – oprowadzanie po ekspozycji stałej z przewodnikiem
- 12.30 – projekcja filmu w reŜ. K. Miklaszewskiego Apteka pod Orłem

 • Oddział Ulica Pomorska
ul. Pomorska 2, tel.12 633 14 14
- wystawa stała: Dzieje Krakowa w latach 1939-1956
- 10.00-11.20 - śycie codzienne mieszkańców Krakowa1939-1945 – warsztaty dla młodzieŜy
-11.45-12.20 – prezentacja kolekcji Jana Pająka Korespondencja Polaków czasie II wojny
światowej
- 13.15-14.00 – wykład Wojenne losy kapitana Stanisława Spyrłaka na podstawie filateliów
pochodzących z kolekcji Jana Pająka
- 14.15-15.15 – warsztaty dla młodzieŜy Los Polaków – więźniów Montelupich i Pomorskiej
- 15.30-16.00 – pokaz filmów archiwalnych dot. historii Krakowa w czasie okupacji
niemieckiej
- 10.00-15.00 – udostępnienie schronu przeciwlotniczego przez Małopolskie Stowarzyszenie
Miłośników Historii Rawelin

 • Oddział Kamienica Hipolitów
Pl. Mariacki 3, tel.12 422 42 19
- wystawa stała: Dom mieszczański
- 10.00 i 15.00 – oprowadzanie po ekspozycji stałej
- 13.00 – wykład – prezentacja kolekcji zegarów

 • Oddział Celestat
ul. Lubicz 16, tel.12 429 37 91
- wystawa stała: Dzieje Krakowskiego Bractwa Kurkowego i obronności miejskiej
- 10.00 – Gdzie w Krakowie skarby znaleźć?- warsztaty z klockami
- 12.30 – Klejnoty Bractwa Kurkowego – kolekcja brackich klejnotów abdykacyjnych –
prelekcja i zwiedzanie ekspozycji
- 14.00- Tajemnice skryte w Celestacie – warsztaty plastyczne dla dzieci
- 15.30 – Królewski Celestat – kolekcja portretów Królów Kurkowych – prelekcja
i zwiedzanie ekspozycji

 • Oddział Dzieje Nowej Huty
os. Słoneczne 16, tel. 12 425 97 75
- wystawa czasowa: Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty - Ruszcza i Branice
- spotkania z ludźmi związanymi z Nową Hutą
- 11.00 - Karty z okupacyjnych dziejów Branic i Chałupek – spotkanie z mieszkanką Chałupek
- 12.00 – multimedialna prezentacja kolekcji nowohuckich fotografii ze zbiorów Muzeum
- 13.00 – Co nam zostało z tamtych lat? – spotkanie z twórcami NiezaleŜnej Telewizji
Mistrzejowice
- 15.00 – Szlakiem nowohuckich kapliczek po… internecie – spotkanie z autorem strony
internetowej Nowa Huta mniej znana

 • Oddział Zwierzyniecki Salon Artystyczny
ul. Królowej Jadwigi 41, tel.12 427 30 38
wystawa czasowa: To chcę Ci powiedzieć
- prezentacja obrazów i pamiątek związanych z Haliną Cieślińską –Brzeską (1923-2004),
inicjatorką powstania Zwierzynieckiego Salonu Artystycznego
- cały dzień - prezentacja filmu dokumentalnego Pani Halina
- cały dzień - pokaz darów przekazanych przez Piotra Boronia do Muzeum
- 15.00 – recital Jerzego BoŜyka
- w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych udostępniony zostanie ogród

Muzeum oraz prezentacja planów oddziału Zwierzyniecki Salon Artystyczny
Przez cały dzień we wszystkich oddziałach muzeum obowiązywać będzie promocja
wydawnictw – 20 % rabatu
warsztaty – 2 zł
liczba miejsc na warsztatach ograniczona
ostatni zwiedzający wpuszczani będą 30 min. przed zamknięciem

Muzeum Inżynierii Miejskiej
św. Wawrzyńca 15, tel. 12 421 12 42

- wystawy stałe: Wokół koła, Z dziejów polskiej motoryzacji, Drukarstwo krakowskie XV-XX
w, Tramwaje na Wawrzyńca
- wystawy czasowe: Rajd Tatrzański, Dzwonki Ŝycia
- warsztaty czerpania papieru oraz druku z wykorzystaniem najstarszych technik drukarskich
- mini ekspozycja: Jak zapisać się w historii? Dary i darczyńcy Muzeum InŜynierii Miejskiej

Muzeum Lotnictwa Polskiego

al. Jana Pawła II 39, tel. 12 642 87 00

- Spotkanie przy samolocie:
- 11.00 (I spotkanie) Samoloty I wojny światowej
- 14.00 (II spotkanie) Czym samolot walczy
- możliwość zobaczenia wnętrza samolotu

Muzeum Narodowe
Gmach Główny al. 3 Maja 1, tel. 12 29 55 500

Galeria Broń i Barwa w Polsce
Galeria Rzemiosła Artystycznego
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
Wystawy czasowe: Kolekcja. 20 lat Galerii Starmach , Pierwszy krok… w stronę kolekcji
zachodniej sztuki współczesnej
11.00–16.00 - animowanie zabaw plastycznych dla dzieci przy Szafie Pełnej Sztuki
14.00–15.15 - warsztat rodzinny
10.30 - oprowadzanie po Galerii Rzemiosła Artystycznego
11:00 - oprowadzanie po Galerii Broń i Barwa w Polsce
12.00 - oprowadzanie po Galerii Sztuki Polskiej XX wieku
13.00 - oprowadzanie po wystawie Pierwszy krok...w stronę kolekcji zachodniej sztuki
współczesnej
14.00 - oprowadzanie po wystawie Kolekcja. 20 lat Galerii Starmach
15.00–16.00 - projekcja found-footage Jakuba Woynarowskiego wraz z koncertem –
muzyczna improwizacja free-jazz
Bezprzewodowa sieć internetowa
TriBeca COFFEE Muzeum

Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17, tel.12 429 15 58

Galeria Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek
Galeria Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej
12.00 - Szlakiem darczyńców -oprowadzanie po Galerii „Sztuka Cerkiewna Dawnej
Rzeczpospolitej”

Dom Jana Matejki
ul. Floriańska 41, tel. 12 422 59 26

Muzeum biograficzne artysty
- pokaz darów, o które w latach 2002–2008 wzbogaciły się zbiory Domu Jana Matejki
12.00 - CzyŜ mało jeszcze darowałem?- oprowadzanie po galerii połączone z warsztatem
plastycznym, przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym (obowiązuje rezerwacja miejsc: tel.
12 422 59 26 w. 24 lub jguminska@muzeum.krakow.pl )
14.00 - oprowadzanie po ekspozycji i pokaz poświęcony darczyńcom

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich
ul. Szczepańska 11, tel. 12 422 70 21

Muzeum biograficzne artysty
Wystawa stała: Feliks »Manggha« Jasieński – szkic do portretu
Wystawa czasowa: Muzeum Polskie w Ameryce. Zbiory graficzne
12.00 - koncert uczniów i nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie pod kierownictwem prof. Ireny Wójtowicz, Salon
Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego
13.30 - Feliks Manggha Jasieński – Pan na wielkich artystycznych zbiorach... – prowadzenie
Bronisława Gumińska
14.30 - Portret Heleny Propper-Bornet. Dar roku setnej rocznicy śmierci Stanisława
Wyspiańskiego – prowadzenie Marta Romanowska
15.00 - Koloruję głowę Apollina. Nowak daje zaliczkę 500 koron za witraż... Julian Nowak
i jego dary dla Muzeum Narodowego w Krakowie – prowadzenie Marta Romanowska
15.30 - W lustrze Erazma Barącza – prowadzenie Dominika Bartik-Osikowicz

Dom Józefa Mahoffera
ul. Krupnicza 26, tel. 12 421 11 43

Muzeum biograficzne artysty
Cafē Ważka
13.15 - wykład - Dom przy Krupniczej z Mangghą w tle. Darczyńcy zbiorów w Domu Józefa
Mehoffera-
14.00 - występ artystów Piwnicy pod Baranami

Muzeum Książąt Czartoryskich
ul. Św. Jana 19, tel. 12 422 15 04

Galeria Sztuki Starożytnej
Galeria Malarstwa Europejskiego
Zbrojownia
Pamiątki Puławskie
Galeria Europejskiego Rzemiosła Artystycznego
10.00 - Od Kartaginy po Krym. O donatorach zabytków sztuki staroŜytnej – Galeria Sztuki
Starożytnej
13.00 - Jean Pierre Norblin – Rembrandt van Rijn

Muzeum Niepołomickie w Zamku Królewskim
Niepołomice, ul. Zamkowa 2, tel. 12 281 30 11

- W hołdzie fundatorom
- Kaplica Zamkowa: Skarby niepołomickiego kościoła – dary rodów Lubomirskich
i Branickich: Obrazy, szaty liturgiczne, kielichy mszalne, monstrancja z XVI wieku
- Włodzimierz Puchalski – mistrz portretów natury - pokaz fotografii, filmów oraz prezentacja
aparatu miechowego z początku XX wieku, pierwszego „sprzętu” fotograficznego Mistrza
- Galeria Sukiennice w Niepołomicach – zbiory najstarszego Oddziału Muzeum Narodowego
w Krakowie przeniesione do Zamku Królewskiego na czas remontu Sukiennic

Muzeum Paleobotaniczne Instytutu Botaniki UJ
ul. Kopernika 31, tel. 12 42 41 751 (przy Ogrodzie Botanicznym)

- wystawa: 400 milionów lat historii roślin lądowych

Muzeum PRL-u
Krakowski Oddział Muzeum Historii Polski
os. Centrum E-1 (przy al. Jana Pawła II ), tel. 12 686 61 65

- ekspozycja wybranych pamiątek pochodzących ze zbiórki Muzeum
- pokaz filmu Rewers (dyskusja), liczba miejsc ograniczona
- zabawy i warsztaty plastyczne dla dzieci

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26, tel. 12 267 14 38

- wystawy: Manggha. W hołdzie Feliksowi Jasieńskiemu,
Mrok, ciało, ruch. Butoh w obiektywie Andrzeja Janikowskiego

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15, tel. 12 422 05 49

- zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum Od Librarii do Auli (wejście co 20 minut w godz.
10.00-15.20)
- wystawa w lektoriach Collegium Maius Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych
(10.00-15.20) (co 2 godziny prezentacja lunety Galileusza)
- wystawa interaktywna Świat zmysłów (10.00-14.00)

Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 53, tel. 12 663 26 05

- kolekcja darczyńców Muzeum Zoologicznego UJ: Bolesława Rączki, Jerzego Małeckiego
i Radosława Tarkowskiego oraz Romana Wojtusiaka

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
Wieliczka ul. Zamkowa 8, tel. 12 289 16 27

podziemna ekspozycja Muzeum na III poziomie kopalni
- zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Warzelnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne
oraz ekspozycji poplenerowej Wieliczka i Zamość w twórczości artystów niepełnosprawnych
(zjazdy do Muzeum w kopalni – rezerwacja od dnia 9 listopada – ilość miejsc ograniczona
tel. 012 289 16 27)

Zamek Żupny
- Król Kazimierz pierwszy dobrodziej wielickiego zamku – zajęcia interaktywne dla dzieci i
ich opiekunów, prezentacja multimedialna
- zwiedzanie ekspozycji stałych oraz wystawy czasowej: Moja przygoda w Muzeum
- koncert Dobrodziejom muzeum (Sala Gotycka, godz. 15.00)

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 27, tel. 12 421 26 20

- Ogród - Aktualna ekspozycja roślin
Muzeum Ogrodu Botanicznego – Stała wystawa zbiorów roślin jawajskich Mariana
Raciborskiego oraz owoców i nasion roślin afrykańskich (Jana Kornasia, Anny Medweckiej-
Kornaś, Kazimierza Szczepana i Bogdana Zemanka)
- wystawa czasowa fotografii Maksymiliana Lipińskiego - Australia w obiektywie

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
 • Archiwum Cricoteki, ul. Kanonicza 5, tel.12 422 82 32
- prezentacja serii rysunków T. Kantora: Oczekiwanie bardzo waŜne
 • Galeria pracownia T. Kantora, ul. Sienna 7/5, tel. 12 421 32 66
- wystawa obrazów Marii Stangret – Kantor Anus Mundi. Hommage à Wiesław Kielar

Zamek Królewski na Wawelu
Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5, tel. 12 422 16 97

- Wawelscy Darczyńcy – zwiedzanie - grupy do 20 osób będą wpuszczane od godz.10.00 co
pół godziny do godz. 14.00 (ostatnie wejście). Wejściówki do pobrania w Centrum
Turystycznym w dniu zwiedzania, ilość miejsc ograniczona. Trasa obejmować będzie
wybrane Komnaty I i II piętra oraz wystawę Hołd Pruski

Po raz pierwszy w Dniu Otwartych Drzwi biorą udział: Muzeum PRL-u, Oddział Fabryka
Emalia Oskara Schindlera – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.


Brak komentarzy: